- Présentation (Document .pdf)
   - Présentattion (Document .doc)
      - Le Programme du Colloque (Document .pdf)
   - Le Programme du Colloque (Document .doc)
 

 

Academia  Românã

Institutul de Studii Sud-Est Europene

 

organizeazã

 

Colocviul

 

 

DORA D’ISTRIA, BALCANII  ªI  ORIENTUL

NOI PERSPECTIVE ªI ABORDÃRI DISCIPLINARE

 

 

C:\Users\LIA\Pictures\Petre_Mateescu_-_Dora_d'Istria.jpg

 

Casa Oamenilor de ªtiinþã

26 septembrie 2012,  orele 9.30 - 17.30

 

Participanþi:

 

Acad. Dan Berindei,  N.ª. Tanaºoca,  Mihai Dimitrie Sturdza,  

Antonio d’Alessandri,  Georgeta Filitti,  Ileana Mihãilã,  Iordan Datcu,  George Enache,  C.H. Cicortaº,  Lia Brad-Chisacof,  Liviu Bordaº,  

Keith Hitchins,  Sanda Golopenþia,  Luisa Rossi,  

Merita Sauku-Bruci,  Angela Jianu,  Ioana Vrãbiescu

 
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka - 2012