roşu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roşu_galben_albastru

Nr. 1/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 1                               Iaşi                       15. I. 1999


 
 

Miercuri, 13 ianuarie 1999, Tribunalul Iasi a examinat dosarul 82/PJ prin care s-a cerut personalitatea juridica pentru Institutul Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”. În fata instantei, Institutul a fost reprezentat de d-nii Mircea Ciubotaru, Stefan S. Gorovei si Catalin Hriban, membri ai Comisiei de Heraldica, Genealogie si Sigilografie - Filiala Iasi. Procedura fiind acoperita si dosarul complet, instanta a constatat ca cererea este întemeiata si ca fundatia de caracter academic, stiintifica, nelucrativa, neguvernamentala si apolitica, purtând numele de mai sus, poate fi autorizata sa functioneze ca persoana juridica, în temeiul prevederilor Legii 27/1924.

Un gând nascut la Iasi acum aproape noua decenii si care a animat si pe cei mai de seama genealogisti si heraldisti români de acum sase decenii, a devenit, în sfârsit, realitate.

Înca din 1913, Sever Zotta preconiza organizarea unui ”centru genealogic stiintific”. Ideea a fost reluata în 1938, mai multi carturari militând pentru întemeierea unui institut de studii (cercetari) genealogice. Adversitatea vremurilor a facut sa nu se poata organiza decât Cercul Genealogistilor Români (1943 - 1945). Un pas important în organizarea si impulsionarea cercetarilor de genealogie si heraldica în România a fost constituirea Comisiei de Heraldica, Genealogie si Sigilografie (= CHGS), în mai 1972, mai întâi pe lânga Institutul de Istorie ”N. Iorga”, iar din 1990 ca o Comisie Nationala (= CNHGS) a Sectiei de Stiinte Istorice a Academiei Române.

Noua initiativa pentru crearea unei asemenea societati s-a conturat pe terenul Simpozioanelor de Studii Genealogice organizate la Iasi înca din 1989. Etapele parcurse din 1994 pâna în 1998 sunt consemnate în paginile revistei ”Arhiva Genealogica” (nr. 1-2 / VII, 1995, p.XIII-XVI; 1-2 / VIII, 1996, p.XV-XVI; 1-2 / IX, 1997, p.XIII-XXIII - proiectul de statute).

Adunarea Generala, întrunita la 9 mai 1998 în cadrul celui de-al IX-lea Congres de Genealogie si Heraldica de la Iasi, a adoptat statutele si a desemnat organele de conducere si control ale Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”, conform prevederilor statutare.

Consiliul Stiintific are urmatoarea alcatuire (în italice, numele celor care compun Comitetul Director) : Stefan Andreescu, Dan Cernovodeanu, Paul Cernovodeanu (presedintele Institutului), Mircea Ciubotaru, Maria Dogaru, Ioan Dragan, Nicolae Edroiu, Stefan S. Gorovei (administrator - delegat / vicepresedinte), Constantin Ittu, Jean Nicolas Manescu, Ioan Aurel Pop, Adrian Andrei Rusu, Mihai Dim. Sturdza, Maria Magdalena Székely, Silviu Tabac, Mihai-Razvan Ungureanu, Petronel Zahariuc. Din Comisia de Cenzori fac parte : Vasile Docea, Marcel Lutic si Silviu Vacaru.

Întrunit în prima sa sedinta la 11 ianuarie 1999, Comitetul Director a stabilit cele ce urmeaza :

I. Membrii Filialei din Cluj ai CHGS, precum si membrii CNHGS, care nu au deja calitatea de membri-fondatori ai Institutului ”Zotta”, pot deveni membri ai acestei institutii cu scutirea formalitatilor prevazute de articolul 8 din Statute, semnând numai o declaratie de adeziune si achitând taxa de înscriere (si apoi cotizatia lunara). Aceleasi facilitati sunt acordate celor care au participat de cel putin doua ori la Simpozioanele / Congresele de Genealogie (si Heraldica) din 1992-1998, precum si colaboratorilor (de cel putin doua ori) la revista ”Arhiva Genealogica”.

II. Taxa de înscriere, ca membru al Institutului ”Zotta”, este fixata la echivalentul în lei a 3 $, iar cotizatia lunara - la echivalentul în lei a 1 $. Pentru ambele contributii banesti, echivalenta se va revedea trimestrial, punându-se în concordanta cu evolutia cursului valutar. Se va lua în considerare cursul valutar de la sfârsitul lunii care precede noul trimestru (d.e. : la 31 decembrie pentru trimestrul ianuarie-martie; la 31 martie pentru trimestrul aprilie-iunie etc.), cu rotunjire în minus la nivelul miilor, fara, însa, a se coborî sub 30.000 si, respectiv, 10.000 lei. Acestea sunt si cifrele acceptate pentru primul trimestru al anului 1999. Cotizatia se va putea achita lunar (pâna la sfârsitul lunii curente), dar si trimestrial (pâna la sfârsitul trimestrului curent). Plata cotizatiei în avans fata de trimestrul curent ofera scutirea de majorarile trimestriale ulterioare. Neplata cotizatiei atrage o atentionare (dupa doua trimestre), un avertisment (dupa trei trimestre), iar dupa un an prezuma renuntarea voluntara la calitatea de membru (conform articolului 12, pct. a din Statute, modificat la 11. I. 1999). Eventuala reînscriere va presupune plata cotizatiei pâna la data încetarii calitatii de membru si achitarea unei noi taxe de înscriere.

III. Numarul consilierilor onorifici, desemnati conform articolului 35 din Statute, nu poate depasi pe acela al membrilor Consiliului Stiintific (17).

IV. Se renunta la restrictia prevazuta de articolul 28 din Statute, privind numarul membrilor Comitetului de Patronaj, numar care va putea creste pâna la dublul membrilor Consiliului Stiintific (34); pot fi desemnate, pentru aceasta calitate onorifica, pe lânga cele prevazute la articolul 28, persoane al caror atasament si devotament pentru scopurile si activitatile Institutului ”Zotta” constituie sau pot constitui o pretioasa sustinere, precum si reprezentanti ai posteritatii (de preferinta, purtatori ai numelui) celor care au ilustrat cercetarile genealogice si heraldice românesti.

V. Întrunirile lunare ale Comitetului Director, prevazute de articolul 39 din Statute, vor avea loc în aceleasi zile când sunt programate sedintele de comunicari ale CHGS - Iasi, de regula cu o jumatate de ora înainte. Cazurile speciale, care ar necesita dezbateri mai ample, vor fi anuntate din timp, cu precizarea zilei si a orei stabilite pentru întrunire.

VI. Institutul ”Zotta” va edita un buletin lunar, dupa modelul aceluia al Comisiei de Istorie a Oraselor de la Sibiu. Prin intermediul sau, se va tine legatura cu membrii Institutului si cu colaboratorii CHGS - Iasi si ai revistei ”Arhiva Genealogica”. Pentru membrii Institutului, cotizatia (achitata la zi) va include atât pretul buletinului, cât si taxele postale. Buletinul poate fi trimis si la cerere, persoanelor care nu sunt membri ai Institutului, la un pret care va fi, întotdeauna, 1/10 din cotizatia lunara (1000 de lei pentru primul trimestru al anului 1999), la care se vor adauga taxele postale. Redactarea acestui buletin este încredintata doamnei Maria Magdalena Székely.

VII. Institutul ”Zotta” va sprijini înca din acest an organizarea reuniunilor stiintifice proiectate de CHGS - Iasi, pentru anul 1999 avându-se în vedere cel de-al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica (Iasi, 12 - 16 mai 1999).

VIII. Comitetul Director înnoieste membrilor Institutului apelul de a face donatii pentru biblioteca, muzeul si arhiva acestei institutii si-i invita staruitor la achitarea contributiilor banesti.
 
 

De la Comisia de Heraldica, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi)

Filiala din Iasi a CHGS a fost constituita în primavara anului 1993. Sub egida ei, prin Editura Academiei Române, se tipareste revista ”Arhiva Genealogica”, în ale carei pagini a fost prezentata si activitatea de pâna acum a Filialei (cf. nr. 3-4 / VI, 1994, p.327-328; 3-4 / VII, 1995, p.339-340; 3-4 / VIII, 1996, p.333-334; 1-2 / IX, 1997, p.341-342).

În al saselea an al activitatii sale, CHGS - Iasi organizeaza sedintele publice de comunicari tot în prima sau a doua marti a fiecarei luni, la orele 17.30, în Sala mica a Filialei Iasi a Academiei Române (Bd. Copou nr.8). Pâna acum, în aceste sedinte s-au prezentat urmatoarele comunicari : 22 septembrie 1998 - Zoe Diaconescu, Un izvor prosopografic si genealogic pentru satul Verbauti (1803-1860); Stefan S. Gorovei, Înaintasii lui Paul Gore. Noi contributii; 13 octombrie 1998- Elena Monu, Contributii iconografice la istoria familiei Kostaki; Daniel Ciobanu, Un nou manuscris al cronicii familiei Kapri; 10 noiembrie 1998 - Dan Mihailescu, Cantacuzinii de la Serbesti. Contributii documentare; Constantin Gologan si Marcel Lutic, Stapânii Cordarenilor pe 500 de ani; 8 decembrie 1998 - Gheorghe Punga, Din nou despre sigiliile princiare românesti din secolele XIV-XVI; Petronel Zahariuc, Colectia de spite genealogice de la Directia Judeteana Iasi a Arhivelor Nationale; 12 ianuarie 1999 - Maria Magdalena Székely, Cresterea si descresterea neamurilor. Note de istorie sociala; Stefan S. Gorovei, Heraldica teritoriala în Moldova. Realizari, obiective, strategii.

Urmatoarele sedinte de comunicari din anul academic în curs sunt anuntate pentru 9 februarie, 9 martie, 6 aprilie, 4 mai si 8 iunie 1999.

Al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica este programat pentru perioada 12 - 16 mai 1999.
                                                                                                                                                                                                  Stefan S. Gorovei


                                                         În primul trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al
                                                         Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta” - în
                                                         conditiile prevazute de articolul 8 din Statute - este de 30.000 lei,
                                                         iar cotizatia lunara este de 10.000 lei.

Donatii si donatori

Donatii - în obiecte, carti si bani - au fost facute, de diverse persoane, si înainte, si pe parcursul definitivarii formelor pentru constituirea si functionarea legala a Institutului ”Zotta”; numele celor care au sprijinit material, cu generozitate, activitatile CHGS - Iasi fiind mentionate, de fiecare data, în programele Simpozioanelor / Congreselor din 1994 - 1998 (ca si în prezentarile aferente, publicate în ”Arhiva Genealogica”), ne ramâne datoria de a-i mentiona si pe cei care au contribuit la înzestrarea noastra cu aparatura si materiale : d-nii Ion M. Cantacuzino, Matei Cazacu, Gheorghe Gane, Dumitru Nastase, Mihai Dim. Sturdza, Claudius von Teutul (prin darul caruia - un computer cu scaner si imprimanta - putem avea, astazi, acest buletin) si Ion Varlam; si, deopotriva, pe cei care au daruit documente si carti pentru viitoarea arhiva si biblioteca a Institutului ”Zotta” : Dan Cernovodeanu, Paul Cernovodeanu, Zoe Diaconescu, Neagu M. Djuvara, Gheorghe Gane, Niculae Koslinski, Ioana Pruncu-Strausser, Tatiana Velasti ().

  

Pâna la deschiderea unei casute postale pe numele Institutului, toata corespondenta va fi trimisa folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa : 
Stefan S. Gorovei, str. Silvestru nr. 3, bloc L 3, etaj 6, ap. 1, RO-6600 IASI.
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt

|