roşu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roşu_galben_albastru

Nr. 2/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 2                               Iaşi                       15. II. 1999

 

††

JEAN NICOLAS MANESCU

(3 august 1927 - 17 ianuarie 1999)
 
 

A plecat dintre noi, coplesit de durerile fizice si de amaraciunile unei vieti de la care nu primise rasplati pe potriva însusirilor sale si mai cu seama în raport cu ceea ce se simtea în stare sa dea societatii. Marea lui eruditie era însotita de o foarte vie forta de creatie, facând din el un specialist desavârsit si un creator de puternica originalitate, care stia sa se supuna legilor severe ale heraldicii pentru a le folosi cât mai complet. Ramânem saraciti de mintea stralucita care tocmai acum ne trebuia.
                                                                                                            St.S.G.


 
  
Dosar nr. 82/PJ/1998

TRIBUNALUL IASI

Presedinte : Manastireanu Cristina
Procuror : Popescu Emil
Grefier : Nita Rodica

Sedinta publica din 13. 01. 1999

SENTINTA CIVILA NR. 4

Reclamanta : Fundatia ”Institutul Român de Genealogie si Heraldica <<SEVER ZOTTA>>”, cu sediul în Iasi, Bulevardul Copou nr. 8, prin reprezentantii legali.
Obiectul dosarului : cerere acordare personalitate juridica.
Având în vedere actele si lucrarile dosarului si dispozitiile legale aplicabile, Tribunalul, in numele legii, hotareste:
Admite cererea formulata de Fundatia ”Institutul Român de Genealogie si Heraldica <<SEVER ZOTTA>>”, cu sediul în Iasi, Bulevardul Copou nr. 8, prin reprezentantul sau, Stefan S. Gorovei, presedinte al Filialei Iasi a Comisiei de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române.
Dispune înregistrarea în registrul de persoane juridice al Tribunalului Iasi, a Fundatiei ”Institutul Român de Genealogie si Heraldica <<SEVER ZOTTA>>”, cu scop nepatrimonial si acorda personalitate juridica fundatiei.
Cu apel în termen de 10 zile de la pronuntare.
Dupa ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri, se va face mentiunea înregistrarii pe toate cele 3 exemplare de statut si act constitutiv.
Pronuntata în sedinta publica azi, 13. 01. 1999.

Definitiva, poz. nr. 14 din 29. 01. 1999.

De la Comisia de Heraldica, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi)

Pentru o mai buna coordonare a activitatii în domeniul stabilirii heraldicii teritoriale potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului României nr.64/1993, pentru ca aceasta activitate sa fie eficienta si sa conduca, într-un rastimp rezonabil, la atingerea scopului vizat de actul normativ mentionat - dotarea cu steme a judetelor, oraselor/municipiilor si comunelor României - Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române (în continuare: CNHGS) si Filiala Iasi a acestei Comisii (în continuare: CHGS-Iasi) au stabilit cele ce urmeaza:

1. CHGS-Iasi este abilitata, ca filiala zonala a CNHGS, sa se ocupe de elaborarea heraldicii teritoriale pentru judetele din Moldova (Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati - în judetul Suceava aceasta activitate fiind încheiata).

2. Pentru spatiul mentionat la punctul 1, CHGS-Iasi constituie si prima instanta de avizare a stemelor de judete, orase/municipii si comune.

3. Stemele avizate de CHGS-Iasi vor fi prezentate CNHGS spre avizare superioara (în a doua instanta), neputând fi înaintate direct Guvernului spre aprobare.

4. CNHGS nu va primi de la autoritatile locale si nu va înainta Guvernului nici o stema de judet, oras/municipiu sau comuna din spatiul mentionat la punctul 1, neînsotita de avizul scris al CHGS-Iasi.

5. CHGS-Iasi va acorda autoritatilor locale din judetele mentionate la punctul 1 tot sprijinul necesar pentru alcatuirea dosarelor care urmeaza a fi prezentate CNHGS.

6. Pe parcursul desfasurarii acestor activitati, vor avea loc consultari periodice cu specialistii din CNHGS, în vederea asigurarii, pe cât posibil, a aplicarii unor principii comune si a mentinerii unor norme unitare de exprimare heraldica.

7. Proiectele de steme vor fi elaborate conform regulilor unanim acceptate ale stiintei si artei heraldice si în colaborare cu beneficiarii (reprezentanti, dupa caz, ai judetelor, oraselor/municipiilor si comunelor).

8. Proiectele asupra carora CHGS-Iasi si beneficiarii vor cadea de acord vor fi dezbatute în plenul CHGS-Iasi, în sedinta publica si în prezenta reprezentantilor beneficiarilor.

9. În cazul când CHGS-Iasi si beneficiarii nu ar ajunge la un punct de vedere comun în privinta stemelor, se vor înainta la CNHGS doua proiecte, reprezentând cele doua puncte de vedere, cu argumentarile respective, urmând ca decizia sa se ia în plenul CNHGS, în sedinta publica, în prezenta unor delegati desemnati de CHGS-Iasi si de beneficiari.

10. CNHGS si CHGS-Iasi vor face demersurile cuvenite pentru ca aceste precizari sa fie aduse la cunostinta autoritatilor locale din judetele mentionate la punctul 1, prin intermediul Departamentului pentru Administratie Publica Locala al Guvernului României, precum si prin intermediul presei centrale si locale si, de asemeni, pentru ca stemele avizate în ambele instante (la Iasi si Bucuresti) sa fie înaintate, fara întârziere, sub semnatura Presedintelui CNHGS si cu adresa de însotire, Guvernului României spre aprobare (un exemplar al adresei de însotire urmând a fi remis CHGS-Iasi).

Acest text a fost redactat si semnat în zece exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar, câte doua pentru arhivele CNHGS si CHGS-Iasi si unul pentru a fi remis Departamentului pentru Administratie Publica al Guvernului României.

Pentru CNHGS: Acad. DAN BERINDEI (presedinte), PAUL CERNOVODEANU (vicepresedinte), MARIA DOGARU (vicepresedinte), JEAN NICOLAS MANESCU, a.i.h. (secretar general)
Pentru CHGS-Iasi: STEFAN S.GOROVEI (presedinte)

Bucuresti, 29 decembrie 1998
 

 

Conform legislatiei în vigoare, cererea adresata Tribunalului Iasi pentru acordarea personalitatii juridice a trebuit însotita de dovada existentei unui capital social. În acest scop, s-a depus la BANCOREX Iasi, în contul 35660200000015000996, deschis pe numele Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”, suma de 3.000.000 lei, adunata prin câteva împrumuturi particulare. Pentru recuperarea ei, membrii-fondatori au fost rugati - prin circulara nr.2 din 1 decembrie 1998, sa contribuie cu câte cel putin 30.000 lei. Consemnam ”raspunsurile” primite pâna la data de 12 februarie 1999:

Gabriel Badarau - 30.000 lei; Constantin Balaceanu-Stolnici - 50.000 lei; Radu Beldiman - 50.000 lei; Ioan Caprosu - 30.000 lei; Dan Cernovodeanu - 40.000 lei; Paul Cernovodeanu - 50.000 lei; Daniel Ciobanu - 30.000 lei; Mircea Ciubotaru - 30.000 lei; Costin Clit - 50.000 lei; Mihai Cojocaru - 30.000 lei; Andi-Marius Daschevici - 50.000 lei; Zoe Diaconescu - 200.000 lei; Vasile Docea - 38.000 lei; Maria Dogaru - 35.000 lei; Ioan Dragan - 30.000 lei; Gheorghe I. Florescu - 30.000 lei; Grigore Ghika - 100.000 lei; Stefan S. Gorovei - 50.000 lei; Radu Sc. Greceanu - 30.000 lei; Sergiu Groholschi-Miclescu - 80.000 lei; Catalin Hriban - 30.000 lei; Sorin Gh. Iftimi - 50.000 lei; Constantin Ittu - 30.000 lei; Niculae Koslinski - 30.000 lei; Marcel Lutic - 40.000 lei; Jean Nicolas Manescu - 30.000 lei; Costin Merisca - 100.000 lei; Zamfira Mihail - 30.000 lei; Gheorghe Musat - 30.000 lei; Petre S. Nasturel - 30.000 lei; Ioan Niculita - 50.000 lei; Catalina Opaschi - 50.000 lei; Liviu Papuc - 30.000 lei; Paul Paltanea - 30.000 lei; Katiusa Pârvan - 50.000 lei; Gheorghe Platon - 30.000 lei; Stefan Plesia - 50.000 lei; Ioan-Aurel Pop - 30.000 lei; Rodica Popovici - 35.000 lei; Flavius Solomon - 30.000 lei; Maria Magdalena Székely - 50.000 lei; George-Felix Tasca - 30.000 lei; Razvan Theodorescu - 50.000 lei; Andrei Tukacs - 50.000 lei; Mihai-Razvan Ungureanu - 200.000 lei; Silviu Vacaru - 30.000 lei; Petronel Zahariuc - 30.000 lei.
 

 
                                                               În primul trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al

                                                               Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta” - în
                                                               conditiile prevazute de articolul 8 din Statute - este de 30.000 lei,
                                                               iar cotizatia lunara este de 10.000 lei.


Comitetul Director invita staruitor pe toti cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta” sa-si onoreze îndatoririle banesti (contributia pentru acoperirea capitalului social si cotizatia aferenta primului trimestru al anului în curs).

Sumele mari pot fi trimise în contul fundatiei noastre: Institutul ”Sever Zotta”, BANCOREX-Sucursala Iasi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.Donatii si donatori

S-au primit urmatoarele donatii în bani : Ion M. Cantacuzino - 1.000 FF; Nicolas Enache - 500 FF; Claudius von Teutul - 1.000 DM.
Au donat carti si materiale : Stefan S. Gorovei, Radu Motoc, Rodica Popovici, George-Felix Tasca.

*

Din lipsa de spatiu, reportam pentru numarul urmator al Buletinului informatiile despre sedinta de lucru a Comitetului Director si despre sedinta de comunicari a CHGS - Iasi din 9 februarie 1999.


Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :
Institutul ”Sever Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, 6600 IASI.
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt