roşu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roşu_galben_albastru

Nr. 3/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 3                               Iaşi                       15. III. 1999
 
 

Solidaritatea ctitoriei

În vechime, oricare dintre marile ctitorii - fie ele asezaminte monahale, spitalicesti ori culturale - se împlinea în spiritul solidaritatii gândului. La o manastire, unii ridicau biserica, altii zidurile incintei ori câte un turn, unii daruiau cartile sfinte, altii vesmintele ori obiectele liturgice, dar ctitoria capata viata prin multimea nesfârsita a daniilor mai mici, de la lingurita de împartasanie pâna la stupul de albine sau robul mestesugar. Daniile îi faceau pe toti deopotriva ctitori si numele li se înscria cu egala îndreptatire în pomelnice. Cu acelasi gând si în acelasi spirit, sa privim Institutul ”Sever Zotta” ca pe o ctitorie, catre care sa îndreptam, deopotriva, darurile ziditoare si pe acelea care îi pot desavârsi, prin solidaritatea noastra, a tuturora, menirea si soliditatea.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Stefan S. GoroveiSedintele Comitetului Director

Sedinta din 9 februarie 1999

I. În legatura cu Patrimoniul Institutului ”Sever Zotta”, s-a analizat stadiul recuperarii, prin contributia membrilor-fondatori, a sumei (3.000.000 lei) pe care Administratorul-Delegat a depus-o la BANCOREX (Iasi) pentru a constitui capitalul social cerut de legislatia în vigoare în vederea obtinerii personalitatii juridice. Se constata ca s-a recuperat ceva mai mult de 2/3, datorita faptului ca unii dintre membrii-fondatori au depus (trimis) mai mult decât suma minima solicitata (30.000 lei). Totodata, Comitetul Director a avizat acceptarea donatiilor facute de câtiva membri din strainatate. Lista contributiilor si a donatiilor se va publica (Cf. Buletinul, nr.2).

II. În conformitate cu art. 23 si 40 din Statute, d-l Mircea Ciubotaru, membru ales al Comitetului Director, este desemnat ca Trezorier al Institutului ”Sever Zotta”.
În îndeplinirea atributiilor sale, Trezorierul va fi ajutat, atât la Iasi, cât si la Bucuresti si Cluj, de colegi care vor fi desemnati, dupa cuvenitele consultari, în urmatoarea sedinta.

III. Dreptul de semnatura pentru operatiuni în contul bancar îl vor avea urmatorii membri ai Comitetului Director: Mircea Ciubotaru, Stefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely.

IV. Spre îndeplinirea prevederilor art. 49, d-na Zamfira Punga este desemnata custode al arhivei si muzeului, iar d-l Liviu Papuc - custode al bibliotecii si Conservator al colectiilor.

V: Pentru completarea art. 9 din Statute, se precizeaza urmatoarele:

1. Membrii asociati vor fi cooptati (cu respectarea prevederilor art. 7 si 10) dintre acele persoane care, prin activitatea lor, pot si doresc sa contribuie la atingerea scopurilor pentru care a fost întemeiat Institutul.
2. Membrii de onoare vor fi desemnati si proclamati (cf. art. 15, § e) dintre specialistii straini care s-au distins în domeniul cercetarilor pentru care a fost întemeiat Institutul, precum si, indiferent de functie sau specialitate, dintre români, daca prin donatii de o valoare însemnata, au înlesnit (înlesnesc) dezvoltarea activitatilor Institutului.
3. Membrii asociati si onorifici beneficiaza de aceleasi drepturi ca si membrii activi, mai putin acela de a alege si de a fi ales în organele de conducere si control. Participând la Adunarea Generala, ei au dreptul de vot consultativ.
VI. S-au facut propuneri pentru completarea Comitetului de Patronaj, pentru cooptarea Consilierilor onorifici, precum si pentru eventuala desemnare a Presedintelui de Onoare si a Protectorului Institutului ”Sever Zotta” (art. 28, 29, 35). Propunerile acceptate vor fi supuse Consiliului Stiintific spre avizare si Adunarii Generale spre validare.

VII. În sedinta comuna cu Consiliul Director al CHGS-Iasi (constituit în Comitet de Organizare a celui de-al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica), s-a discutat programul respectivei întruniri din luna mai si stadiul pregatirilor. Lista invitatilor si exceptiile au fost aprobate prin vot.

 

De la Comisia de Heraldica, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi)

Comunicari în sedinte publice: 9 februarie 1999 - Petronel Zahariuc, Sigilografie eclesiastica în Moldova (secolele XV-XVIII); Catalin Hriban, Vistiernici si banari în vremea Dabijai voda; 9 martie 1999 - Paraschiva-Victoria Batariuc, Elemente heraldice pe cahle descoperite la Baia; Pavel Blaj, Contributii la genealogia familiei lui Stefan voda Petriceicu.

Urmatoarele sedinte de comunicari din anul academic în curs sunt anuntate pentru 6 aprilie, 4 mai si 8 iunie 1999.

Ultima întâlnire a genealogistilor si heraldistilor români din acest secol - al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica - va avea loc la Iasi, în perioada 12 - 16 mai 1999. Comitetul de Organizare a stabilit tema careia ar trebui sa i se circumscrie comunicarile propuse pentru sectiunea de genealogie: RECUPERAREA MEMORIEI. De la memoria istorica la memoria familiala. În aceasta tema-cadru, pot fi dezvoltate urmatoarele directii : genealogie si istorie culturala; aromânii; formarea si risipirea domeniilor; ctitoria; izvoare; metodologie; arhivele genealogistilor (de exemplu : fisierele Tanoviceanu, Grecianu, Zotta etc.); cercetari prosopografice. Comunicarile propuse sectiunii de heraldica vor avea în vedere heraldica familiala, institutionala si teritoriala româneasca, din vechime pâna azi, precum si problemele actuale ale acestor directii de cercetare.

Sedinta de deschidere, în dimineata zilei de 13 mai, va fi închinata evocarii unor predecesori, la împlinirea unor cifre rotunde de la nasterea sau moartea lor : Ioan Mihalyi de Apsa (1844-1914), Ioan Nadejde (1854-1928), Mihai Racovita-Cehan (1868-1954), Nicolae Docan (1874-1933), Mihai Costachescu (1884-1953), Constantin I. Karadja (1889-1950), Marcel Sturdza-Saucesti (1896-1984), Eugen D. Neculau (1900-1974) si Traian Larionescul (1905-1979).
În sedinta de închidere, din dimineata zilei de 16 mai, se vor prezenta doua rapoarte privind stadiul cercetarilor genealogice si heraldice românesti în pragul mileniului III (urmatorul congres urmând sa aiba loc în mai 2001). Autorii celor noua evocari si ai celor doua rapoarte au fost deja desemnati de Comitetul de Organizare.

În cadrul congresului din acest an, va avea loc si inaugurarea oficiala a activitatilor Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”. Cu acest prilej, si pentru a omagia înca o data personalitatea si opera eminentului nostru înaintas si patron spiritual, o sectiune speciala, în dupa-amiaza zilei de 13 mai, va reuni câteva comunicari închinate lui Sever Zotta, la împlinirea a 125 de ani de la nasterea sa (aprilie 1874). Si autorii acestor comunicari au fost, în mare parte, desemnati.


Conform legislatiei în vigoare, cererea adresata Tribunalului Iasi pentru acordarea personalitatii juridice a trebuit însotita de dovada existentei unui capital social. În acest scop, s-a depus la BANCOREX Iasi, în contul 35660200000015000996, deschis pe numele Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”, suma de 3.000.000 lei, adunata prin câteva împrumuturi particulare. Pentru recuperarea ei, membrii-fondatori au fost rugati - prin circulara nr.2 din 1 decembrie 1998, sa contribuie cu câte cel putin 30.000 lei. Consemnam, în continuare (cf. ”Buletinul”, nr.2), ”raspunsurile” primite între 13 februarie si 12 martie 1999:

Stefan Andreescu - 30.000 lei; Violeta Barbu - 30.000 lei; Paul Cernovodeanu - înca 80.000 lei; Nicolae Edroiu - 30.000 lei; Ioana Odobescu - 30.000 lei; Alexandru-Florin Platon - 40.000 lei; Anghel Popa - 50.000 lei; Mircea Radu - 50.000 lei; Constantin Rezachevici - 30.000 lei; Mihai Dim. Sturdza - 100.000 lei.

 

Noi membri

Beneficiind de prevederile statutare, s-au declarat membri ai Institutului ”Sever Zotta”, cu achitarea contributiilor banesti aferente : Livia Calian, Georgeta Filitti, Voica Maria Puscasu, Dan Russ, Ion T. Sion, Constantin E. Stefanescu, Tudor Tiron, Radu Stefan Vergatti.


                                                          În primul trimestru al anului în curs, acest buletin a fost distribuit gratuit tuturor
                                                          membrilor-fondatori ai Institutului. Cu începere din al doilea trimestru, îl vor
                                                          primi numai cei care si-au onorat datoriile banesti contractate prin asumarea
                                                          calitatii de membru-fondator.

Comitetul Director invita staruitor pe toti cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta” sa-si onoreze îndatoririle banesti (contributia pentru acoperirea capitalului social si cotizatia aferenta primului trimestru al anului în curs).

                                               În primul trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului

                                               Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta” - în conditiile prevazute de
                                               articolul 8 din Statute - este de 30.000 lei, iar cotizatia lunara este de 10.000 lei.
Sumele mari pot fi trimise în contul fundatiei noastre: Institutul ”Sever Zotta”, BANCOREX-Sucursala Iasi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.Donatii si donatori

Pe baza unui contract de sponsorizare, firma S.C. DUAL MAN S.R.L. din Bucuresti (prin managerul ei, ing. Dan Gramada), a oferit Institutului ”Sever Zotta” suma de 3.000.000 lei. De la dr. Claudius von Teutul s-a primit înca un cec de 1.000 DM. Au donat carti si materiale : Maria Chihaia, Costin Clit, Radu Motoc, Dan Râpa.


        Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :  Institutul ”Sever
        Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, 6600 IASI.

sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt