roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 4/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 4                               Iași                       15. IV. 1999
 
 

Hristos a înviat

De 20 de secole, de zeci de generatii, lumina din noaptea Învierii aduce acelasi mesaj. Peste veacuri, ea vine din lumina nestinsă care arde, chiar nevăzută de cei multi, în taina altarelor. Drumul ei, întotdeauna triumfal, prin lungi siruri de necunoscuti, până la ultima lumânare, e aidoma cu trecerea flăcării vietii si a traditiilor prin generatii necunoscute sau uitate. E o sublimă mărturie de continuitate si de solidaritate în credintă.
        Multe din cele care întemeiază soliditatea unei natiuni vin din adâncul veacurilor, supravietuind nestiute, dincolo de toate grozăviile istoriei, în taina altarelor din inimile noastre. Ni le recuperăm acum - memorie a familiei împletită puternic în aceea a natiunii - ca în miraculoasa răscruce din noaptea Învierii.
        Dar măcar de n-am mai uita !
                                                                                                                                                                                                    Stefan S. Gorovei
 
 

Sedintele Comitetului Director

Sedinta din 9 martie 1999

S-au discutat probleme curente - cu deosebire financiare - în legatura si cu organizarea Congresului. Cu privire la dobândirea calitatii de membru al Institutului, s-a decis ca prevederile statutare (art.35, al.3) sa fie extinse si asupra membrilor Comitetului de Patronaj (cooptare la cerere, cu recomandarea Comitetului Director, fara taxa de înscriere).

Sedinta din 6 aprilie 1999

I. Analizându-se diferitele variante propuse pentru sigiliul Institutului, a fost adoptata aceea realizata de d-l Constantin E. Stefănescu (figurata si pe prima pagina a acestui Buletin).

II. Din proiectul de Regulament al departamentului heraldic al Institutului - alcatuit de J.-N.Manescu si Tudor Tiron (martie 1998) - s-au retinut prevederile cu aplicabilitate neîndoielnica si imediata; ele se publica aici, în continuare, urmând a fi supuse discutiei specialistilor cu prilejul Congresului din mai:

      Cap.l.  Institutul "Zotta" este autoritatea abilitată să efectueze orice fel de cercetări în materie de heraldică si să înregistreze însemnele heraldice.

      Cap.2. 1. Prin însemn heraldic sau stemă, Institutul înțelege ansamblul format din scut și ornamentele sale exterioare: coif, cimier, lambrechini, coroană, suporți ori tenanți, deviză.
                  2. Se vor considera însemne heraldice orice reprezentări care, fie laolaltă, fie în parte, ar putea proveni dintr-o stemă sau ar putea-o determina.
                  3. Stema este intelesa ca bun personal nepaterimoneal.

      Cap.3. Institutul recunoaste doar însemnele heraldice înscrise în Registrul său, fie de către propriii membri, fie la cererea persoanelor interesate.

      Cap.4. 1. Registrul Institutului este un document probator si consultativ.
                  2. Mentiunile despre însemnele heraldice se pot face fie prin desen (în culori sau în alb-negru), fie în scris, prin descriere heraldică.
                 3. Institutul îsi va elabora propria terminologie heraldică, pe care o va folosi atât în documentele sale interne, cât si în extrasele pe care le va elibera.

      Cap.5. Doar membrii Institutului au dreptul să înregistreze însemnele care tin de heraldica natională, judeteană, orăsenească sau sătească.

      Cap.6. 1. Persoanele fizice pot cere înregistrarea însemnelor heraldice familiale, atât proprii, cât si străine (care nu le apartin).
                  2. Orice înregistrare a unei steme personale se va putea face numai în urma achitării unei taxe, care urmează a se stabili ulterior.
                  3. Nimeni nu poate cere Institutului conferirea unei steme, însă poate cere consultantță în vederea adoptării acesteia.
                   4. Un însemn heraldic se va putea înregistra atât în nume propriu, cât si în numele întregii familii.

      Cap.7. În vederea înregistrării, este necesară probarea propriu-zisă sau probarea fictivă a dreptului la însemnul respectiv.

      Cap.8. 1.Probarea propriu-zisă implică prezentarea de către persoana interesată a însemnului pe care îl posedă, acesta urmând a fi interpretat si înregistrat pornind de la forma heraldică în care se găseste.
                 2. Se vor admite orice fel de reprezentări, pe hârtie, pergament, lemn, metal, sculptate sau pictate, dar toate documente ale timpului, autentice sau în copie, conferite sau de uz personal.
                 3. Persoana interesată va proba legătura sa cu obiectul prezentat.
                 4. Pentru înregistrarea unei steme ca însemn ereditar, se va cere probarea utilizării acesteia de către cel putin două persoane din ascendenta celui interesat, în formă identică sau asemănătoare.
                 5. Se consideră însemn ereditar orice stemă conferită sau recunoscută printr-o diplomă, când în aceasta este mentionat expres principiul transmisiunii către urmasi.

     Cap.9. 1. Probarea fictiva implica înregistrarea de catre o persoana fizica a unei steme declarate pe propria raspundere.
                 2. Se va consemna în Registru obligativitatea producerii de catre persoana interesata a tuturor dovezilor ori justificarilor invocate anterior.
                  3. Orice persoana descendenta a unei familii nobiliare sau boieresti, ori a unei persoane cunoscute cu rang de nobil sau boier, nu va putea sa-si înregistreze stema decât sub o singura forms - scut si ornamente de nobil.
                 4. Prin ornamente de nobil, Institutul întelege coif cu gratii (de turnir), asezat în profil sau frontal iar deasupra coroana de aur cu trei flori sau frunze si câte o perla între ele.
                5. Orice persoana care nu descinde dintr-o familie nobiliara sau boiereasca, ori nu arata acest lucru, nu va putea sa-si înregistreze stema decât sub o singura forma - scut si ornamente onorabile.
                6. Prin ornamente onorabile, Institutul întelege coif închis (de juta), asezat în profil sau frontal, iar deasupra un burlet, ornament din fâsii de stofa în culorile scutului sau în culorile (heraldice) dorite de persoana interesata.
                7. Atât în cazul stemelor nobiliare, cât si a celor cu ornamente onorabile, înregistrarea cimierului, a lambrechinilor, a tenantilor ori suportilor si a devizei este facultativa.

     Cap.10. Orice înregistrare a unei steme în legatura cu un titlu nobiliar nu se va putea face decât prin probarea amanuntită a dreptului persoanei interesate la acel titlu, pentru fiecare generatie, în linie masculina directa pâna la primul titular.

     Cap.11. Orice reînregistrare sau ajustare a unui însemn heraldic înscris anterior se va face în urma achitarii unei jumatati din taxa initiala.

     Cap.12. Sunt exceptati de la achitarea oricarei taxe, pentru steme proprii, membrii de orice categorie ai Institutului.

     Cap.13. 1. La cerere, Institutul va furniza o descriere heraldica a unei steme deja înregistrate si, contra-cost, o reprezentare alb-negru sau în culori a acesteia.
                  2. Dimensiunea si stilul desenului heraldic se vor stabili prin discutii între parti.

III. Conform hotărârii luate în sedinta din 11 ianuarie, pentru al doilea trimestru al anului în curs cotizatia lunară a fost stabilită la 15.000 lei iar taxa de înscriere la 45.000 lei.

IV. În sedinta comuna cu Comitetul de Organizare a Congresului, s-au analizat propunerile de comunicari primite pâna la aceasta data si s-a schitat programul provizoriu. Congresul îsi va tine lucrarile în cladirea Filialei Iasi a Academiei Române.
 
 

COMITETUL DE PATRONAJ
(în curs de constituire)

Constantin R. ARION, Constantin BALACEANU-STOLNICI, Constantin BRÂNCOVEANU, Radu BELDIMAN, Gheorghe BOLDUR-LATESCU, Ion M. CANTACUZINO, Constantin CASIMIR, Neagu M. DJUVARA, Ion Em. FILITTI, Gheorghe GANE, Grigore GHIKA, Elisabeta HAGI-MOSCO, Ion MAVROCORDAT, Radu MOTOC, Ioana ODOBESCU, Alexandru PALEOLOGU, Stefan RACOVITA, Elisabeta ROSETTI (VARLAM), Mihai Dim. STURDZA, Claudius von TEUTUL, Ruxanda ZOTTA.

Conform celor stabilite la 11 ianuarie a.c. (cf.Buletinul, nr.1), Comitetul de Patronaj poate include pâna la 34 de membri.
 
 

De la Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi)

Comunicari în sedinta publica din 6 aprilie 1999 : Costin Merisca, Doua procese si câteva estimari; Catalin Hriban, Genealogie si heraldica prin Internet: perspective românesti si est-europene.
       Ultimele sedinte de comunicări din anul academic în curs sunt anunțate pentru 4 mai si 8 iunie 1999.
       Ultima întâlnire a genealogistilor si heraldistilor români din acest secol - al X-lea Congres de Genealogie si Heraldică - va avea loc la Iasi, în perioada 12 - 16
 
 

În primul trimestru al anului în curs, acest buletin a fost distribuit gratuit tutu
membrilor-fondatori ai Institutului. Cu începere din al doilea trimestru, îl vor primi
numai cei care si-au onorat datoriile bănesti contractate prin asumarea calitătii
de membru-fondator

În al doilea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului
Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" - în conditiile prevăzute de
articolul 8 din Statute - este de 45.000 lei, iar cotizatia lunară este de 15.000 lei.

Comitetul Director invită stăruitor pe toti cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" să-si onoreze îndatoririle bănesti (contribuția pentru acoperirea capitalului social si cotizatia aferentă primului trimestru al anului în curs).

Sumele mari pot fi trimise în contul fundatiei noastre: Institutul "Sever Zotta", BANCOREX-Sucursala Iasi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.Donatii si donatori

Au donat cărti si materiale : Paul Cernovodeanu, Valentin Negrea, Claudius von Teutul.

  

Îi anuntăm pe colaboratorii nostri că, începând de la 1 aprilie, Institutul ”Sever Zotta" beneficiază de postul telefonic (032) 21.86.77, al Asociatiei Prietenilor "Revue des Études Roumaines". 

        Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :
        Stefan S. Gorovei, Institutul ”Sever Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, RO-6600 IASI.

sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt