roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 6/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 6                               Iași                       15. VI. 1999

P R E S E D I N T E L E   D E   O N O A R E

Cu prilejul celui de-al X-lea Congres de Genealogie si Heraldică (Iasi, 13-16 mai 1999), d-l dr. Claudius von Teutul a fost proclamat, de Adunarea Generală, presedinte de onoare al Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta". Propunerea - formulată de presedintele Institutului, d-l dr. Paul Cernovodeanu, si sustinută călduros de Comitetul Director - a avut în vedere atasamentul pe care dr. von Teutul îl arată cercetărilor genealogice românesti, pasiunea cu care a investigat arhivele străine căutând material pentru istoria familiilor din Bucovina, precum si sprijinul foarte generos si devotat pe care l-a acordat si îl acordă fundatiei noastre. Întâmplarea a făcut ca primul presedinte de onoare al Institutului "Sever Zotta" să fie urmasul celui mai vechi neam boieresc din Moldova si - deopotrivă cu patronul nostru spiritual - un bucovinean mândru de obârsia sa din străvechea tară moldoveană a fagilor.                                                                                                                                                                St.S.G.
 

 

Dr. Claudius von Teutul

Cel dintâi presedinte de onoare al Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta", d-l dr. Claudius von Teutul, s-a născut la Itcani (Suceava), la 26 august 1930, ca fiu al notarului Eugeniu Tăutu si al sotiei sale, Elfriede Rau; înaintasii săi pe linie paternă au format linia de la Ivancăuti a familiei Tăutu, desprinsă din vechea ramură de la Vilaucea. Orfan de tată la vârstă fragedă, a urmat cursurile scolii primare la Itcani, apoi, în 1940, a părăsit tinuturile natale, împreună cu mama sa. După cursurile liceale urmate în Austria, s-a înscris la Facultatea de Economie a Universitătii din Marburg, absolvită în 1954. Sapte ani mai târziu, si-a luat doctoratul în stiințe economice la Universitatea Liberă din Berlinul Occidental. S-a căsătorit în 1955 cu Brigitte Jahn, descendentă din neamul lui Martin Luther, având doi băieti: Alexander (n.1958), doctor în medicină (stomatolog) si Ruppert-Gregor (n.1966), specialist în informatică.

În 1966, a pornit în căutarea strămosilor, necunoscuti celor mai apropiate dintre rude; începute atunci, cercetările sale privind neamul Tăutulestilor - posteritatea lui Ioan Tăutu († 1511), marele logofăt al Moldovei lui Stefan cel Mare si Bogdan III - s-au desfăsurat ani în sir, cu roade foarte bogate, în arhivele din Cernăuti, Liov si Viena. Dornic să cunoască mai bine metodologia cercetării istorice, s-a înscris si la Facultatea de Istorie a Universităstii din Saarbrücken. La capătul cercetărilor sale arhivistice, firul genealogic a fost restabilit complet, pentru cinci veacuri si rude apropiate, ucrainizate, au fost regăsite în satele strămosesti din nordul Bucovinei, nestiutoare, nici ele, de înaintasii străluciti din care coboară. Lectia despre căutarea strămosilor a trebuit reluată si importanta istoriei familiale a apărut cu toată limpezimea. Dr. Claudius von Teutul constituie, astfel, si un adevărat model în ceea ce priveste latura civică, educativă, a stiinței despre strămosi.
 

 

Al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica

Conform programului anuntat, lucrarile celui de-al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica s-au desfasurat în perioada 13-16 mai, găzduite de Filiala Iasi a Academiei Române (B-dul Carol I nr. 8). Atât sedintele plenare, cât si cele în sectii s-au bucurat de o asistenta numeroasa si - mai ales - interesata de comunicari si de discutii. Din cele 71 de comunicari înscrise în program, au fost înregistrate 67 si citite 64. Toate textele care vor fi predate în timp util, vor fi incluse în revista ”Arhiva Genealogica”, si anume - dupa obiceiul statornicit deja - în fascicula 3-4 a anului urmator (XII/2000).

Duminica, 16 mai, înainte de închiderea Congresului, s-a întrunit Adunarea Generala a membrilor Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”, sub presedinția d-lui Paul Cernovodeanu, presedintele Institutului. La propunerea Comitetului Director, pentru locul ramas vacant în Consiliul Stiintific prin decesul regretatului Jean-Nicolas Manescu a fost desemnat - cu unanimitate de voturi - d-l Paul Paltanea. Adunarea Generala a validat, de asemenea, hotarârile pe care Comitetul Director le-a adoptat în sedintele sale din 12 ianuarie, 9 februarie, 9 martie si 6 aprilie a.c. privind: stabilirea cotizatiei lunare si a taxei de înscriere; regulile de urmat în adunarea cotizatiilor si masurile de aplicat în cazul neachitarii acestora; numarul total al Consilierilor Onorifici (17) si al membrilor Comitetului de Patronaj (34); modalitatile de aderare la Institutul ”Sever Zotta”, ca membri activi, de cooptare ca membri asociati si de desemnare ca membri de onoare; modalitatea de cooptare ca membri activi a acelora dintre membrii Comitetului de Patronaj care nu au deja si aceasta calitate; sigiliul Institutului; structura Comitetului de Patronaj, la numele publicate în Buletin, nr. 4, urmând a se adauga: Ion M. BALS, Ioana Gh. BRATIANU si Radu MICLESCU (în total, 24 de membri, din cei 34); calitatea de Consilieri Onorifici acceptata de domnii profesori Ioan Caprosu, Matei Cazacu, Dumitru Nastase, Petre S. Nasturel, Andrei Pippidi, Gheorghe Platon, membru al Academiei Române si Cornelius R. Zach.

Neformulându-se nici o observatie, Regulamentul departamentului heraldic a fost considerat adoptat

La propunerea d-lui Paul Cernovodeanu, d-l dr. Claudius von Teutul a fost proclamat presedinte de onoare al Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”.

Pentru precizarea aplicării art.17 din Statute, s-a decis ca membrii care nu pot participa la întrunirile Adunării Generale sa-si delege votul unuia dintre participanti. În interventiile lor, d-nii Dumitru Nastase, Octavian Onea si Ion Varlam au subliniat necesitatea respectarii absolut riguroase atât a Statutelor (în litera si în spiritul lor), cât si a regulilor general admise pentru functionarea societatilor culturale.

În cuvântul de închidere a Congresului, s-a anuntat instituirea unor premii si burse pentru încurajarea cercetarii genealogice, initierea unor cicluri de conferinte (lunare), proiectele Institutului ”Sever Zotta” în domeniul editorial, precum si în vederea conexarii Institutului la miscarea genealogica si heraldica internatională (incluzând si candidatura orasului Iasi pentru unul din viitoarele Congrese Internationale de Genealogie si Heraldica).
 

 

Sedintele Comitetului Director

Sedinta din 4 mai - reunind si membrii Comitetului de Organizare a Congresului - a avut ca unice puncte ale ordinei de zi problemele legate de pregatirea reuniunii stiintifice programate pentru 13-16 mai 1999; în ultimul moment au putut fi depasite dificultati neasteptate, legate de cazarea participantilor. În sedinta din 8 iunie, s-au analizat conditiile desfasurarii Congresului si situatia financiara a Institutului.
 

 

De la Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi)

Ultima sedintă publică din anul academic în curs a avut loc marti, 8 iunie 1999 si a fost pusă sub semnul omagierii profesorului D. Nastase, membru de onoare al CHGS-I. Comunicări prezentate: Maria Magdalena Székely, Despre câțiva boieri si câteva ctitorii; Dumitru Ivănescu, Cercetări genealogice în România interbelică. Informatii din arhiva Mihai Costăchescu. În aceeasi sedință, s-au discutat propuneri de steme (Roman, Piatra Neamt, Holboca). Pe ordinea de zi aflându-se alegerea presedintelui CHGS-I, la propunerea d-lui Vasile Docea un nou mandat de trei ani a fost încredintat d-lui Stefan S. Gorovei.

Conform legislatiei în vigoare, cererea adresată Tribunalului Iasi pentru acordarea personalitătii juridice a trebuit însotită de dovada existentei unui capital social. În acest scop, s-a depus la BANCOREX Iasi, în contul 35660200000015000996, deschis pe numele Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta", suma de 3.000.000 lei, adunată prin câteva împrumuturi particulare. Pentru recuperarea ei, membrii-fondatori au fost rugati să contribuie cu câte cel putin 30.000 lei. Consemnăm, în continuare (cf. "Buletinul", nr. 2 si 3), "răspunsurile" primite între 13 martie si 12 iunie 1999: Gabriel Badea-Păun - 30.000 lei; Mihai-Stefan Ceausu - 30.000 lei; Neagu M. Djuvara - 40.000 lei; Ion A. Florea - 30.000 lei; Elena Gherman - 30.000 lei; Gheorghe Pungă - 30.000 lei; Florin Marinescu - 85.000 lei; Dumitru Nastase - 200.000 lei; Octavian Onea - 30.000 lei; Adrian Andrei Rusu - 30.000 lei; Silviu Tabac - 30.000 lei.

Comitetul Director invită stăruitor pe toti cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" să-si onoreze îndatoririle bănesti (contributia pentru acoperirea capitalului social si cotizatia aferentă primelor trimestre ale anului în curs).
 

 

Noi membri

Beneficiind de prevederile statutare, s-au declarat membri ai Institutului "Sever Zotta", cu achitarea contributiilor bănesti aferente :

Ion M. Bals, Andrei Toma Bals, Gheorghe Boldur-Lătescu, Ileana Căzan, Maria Costache, Ovidiu Cristea, Ion Em. Filitti, Ion Mavrocordat, Voica Maria Puscasu, Mihai Racovită, Stefan Racovită, Maria Kinga Tüdös, Dumitru Valenciuc, Ion Varlam.
 

 

Neplata cotizatiei atrage o atentionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă reununtarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11.I.1999).

                                                               În al doilea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al
                                                                      Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" - în
                                                                      conditiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 45.000 lei,
                                                                      iar cotizatia lunară este de 15.000 lei.

Sumele mari pot fi trimise în contul fundatiei noastre: Institutul "Sever Zotta", BANCOREX-Sucursala Iasi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.
 

 

Donatii si donatori

Au donat documente, cărti si materiale : Maria Dogaru, Georgeta Filitti, Constantin Ittu, Niculae Koslinski, Constantin E. Stefănescu, George-Felix Tască.

S-au primit următoarele donatii în bani : Ion M. Bals - 2.000.000 lei; Zoe Diaconescu - 100 DM; E. S. Petru Gherghel - 1.500.000 lei; Dumitru Nastase - 100 $;Stefan Racovită - 500 FF; Mihai Dim. Sturdza - 100 $; Ion Varlam - 500 FF si 50 $; Academia Bârlădeană (prin prof. Elena Monu) - 800.000lei.

Din partea urmasilor lui Sever Zotta (Ruxanda Zotta, Andrei Zotta, Mihai Zotta, Gheorghe d’Albon si Ioan d’Albon) s-a primit suma de 500.000 lei.
 

 
 Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :

 Stefan S. Gorovei, Institutul ”Sever Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, RO-6600 IASI.
 Tel. 032-21.86.67
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt