roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 11/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 11                               Iași                       15. XI. 1999
 
 

Buletinul Filialei din Cluj

Cea mai frumoasă veste pe care a adus-o acest început de toamnă a venit de la Cluj: Filiala de acolo a Comisiei de Heraldică, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române a început editarea unui Buletin propriu, sub redactția profesorului Nicolae Edroiu, presedintele Filialei. Cel dintâi număr - dublu, I-II, aferent anilor 1995-1996, filiala clujeană fiind constituită în 1995 - cuprinde o parte din comunicările prezentate în cadrul Zilelor Academice Clujene din toamna anului 1995. Celor nouă comunicări (una de heraldică, sase de genealogie si două de sigilografie) li se adaugă documentatia referitoare la constituirea Filialei (datată 24 octombrie 1995). Vom reveni mai pe larg asupra continutului acestei publicatii. Aici, îi consemnăm, doar, aparitia si, cu multă emotie si bucurie, îi zicem
Întru multi ani !Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie
a Academiei Române

Conducerea Filialei Iasi (1 ianuarie 1999)


Presedinte de onoare: Mihai Dim. STURDZA

Presedinte: Stefan S. GOROVEI

Secretari: Maria Magdalena SZÉKELY
              Petronel ZAHARIUC
 

Consiliul Director:

Mircea CIUBOTARU (Institutul "Al. Philippide")

Vasile DOCEA (Institutul "A. D. Xenopol")

Stefan S. GOROVEI (Universitatea "Al. I. Cuza")

Sorin IFTIMI (Muzeul de Istorie a Moldovei)

Liviu PAPUC (Biblioteca Centrală "M. Eminescu")

Flavius SOLOMON (Institutul "A. D. Xenopol")

Maria Magdalena SZÉKELY (Institutul "A. D. Xenopol")

Silviu VACARU (Arhivele Nationale, Iasi)

Mihai-Răzvan UNGUREANU (Universitatea "Al. I. Cuza")

Petronel ZAHARIUC (Universitatea "Al. I. Cuza")

Membri supleanți:

Cătălin HRIBAN (Muzeul de Istorie a Moldovei)

Marcel LUTIC (Muzeul de Etnografie)

Biroul permanent
(membrii ieseni ai redactiei revistei "Arhiva Genealogică"):

Mircea CIUBOTARU

Stefan S. GOROVEI

Maria Magdalena SZÉKELY

Mihai-Răzvan UNGUREANU

Petronel ZAHARIUC
 

 

Presedintele a fost ales (mandat de trei ani) la 1 iunie 1993 si reales la 4 iulie 1996 si la 8 iunie 1999.
Secretarii au fost alesi la 22 octombrie 1996 (realesi implicit, cu Consiliul Director).
Consiliul Director a fost ales (mandat de doi ani) la 12 noiembrie 1996 si reconfirmat (cu alegerea membrilor supleanti) la 10 noiembrie 1998.
Presedintele de onoarea fost proclamat la 12 mai 1994.

Sedinta Comitetului Director

A doua sedintă a Comitetului Director al Institutului "Sever Zotta" din noul an academic a avut loc marti, 19 octombrie l999.

Pentru precizarea, în continuare, a unora dintre prevederile Statutelor, s-a convenit asupra unei reformulări a celor stabilite anterior cu privire la facilitătile acordate pentru dobândirea calitătii de membru al Institutului, pentru a li se asigura un caracter unitar si de perspectivă: Membrii Comisiei de Heraldică, Genealogie si Sigilografie (cooptati la Bucuresti, Cluj si Iasi), participantii la cel putin două Congrese de Genealogie si Heraldică, precum si colaboratorii (de cel putin două ori) la revista "Arhiva Genealogică" pot deveni membri activi ai Institutului "Sever Zotta" cu scutirea formalitătilor prevăzute de art. 8 din Statute, semnând numai o declaratie de adeziune si achitând taxa de înscriere (si apoi cotizatia lunară). În afara acestor cazuri si a acelora prevăzute de Statute, se cooptează membri asociati, care pot deveni membri activi în urma îndeplinirii cerintelor formulate mai sus.

Conform hotărârii Comitetului Director din 11 ianuarie 1999 - sanctionată de Adunarea Generală la 16 mai 1999 - "neplata cotizatiei atrage o atentionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renuntarea voluntară la calitatea de membru". La trecerea a trei trimestre, urmează, deci, a se trimite o nouă circulară - de avertizare - celor care, până la data de 1 octombrie, nu au achitat nici contributia la capitalul social, nici cotizatiile aferente respectivelor trimestre; în această situatie se află zece dintre membrii fondatori ai Institutului. Comitetul Director al Institutului "Sever Zotta" îsi exprimă speranta că nu va fi obligat să recurgă la aplicarea hotărârii sus-mentionate, mai cu seamă când în cauză se află colegi care, acceptând calitatea de membri-fondatori, au sprijinit de la început ideea întemeierii acestui Institut si că apelul la solidaritate nu va rămâne neauzit si neascultat.
 

 

Dezbatere

Programul de cercetări privind ideologia medievală a puterii - întemeiat la Iasi de d-l prof. Dumitru Nastase (Atena), doctor honoris causa al Universitătii "Al. I. Cuza", consilier onorific al Institutului "Sever Zotta" - a organizat o dezbatere cu tema PUTEREA: Stat si Biserică în Evul Mediu românesc. Programată initial în cadrul Zilelor Academice Iesene (7 - 9 octombrie 1999), această dezbatere a trebuit amânată din motive obiective, fiind reportată pentru 22 - 23 octombrie; în noile conditii, Institutul "Sever Zotta" si-a asumat asigurarea organizării, dat fiind că tematica dezbaterii intră în preocupările sale, prevăzute de art. 6, § (a) din Statute ("studiul puterii si al suveranitătii") si, pe de altă parte, întrucât toti participantii sunt membri ai Institutului.

Programul a cuprins trei sectiuni, în cadrul cărora s-au prezentat sapte comunicări: Simbol si mesaj - Cătălin Hriban, Însemne ale puterii suverane în heraldica monetară a Moldovei medievale; Dumitru Nastase, Domnul Tării Românesti Vladislav II si asediul din 1453 al Constantinopolului; Manifeste ale puterii - Maria Magdalena Székely, Un manifest de putere al lui Petru Rares la mănăstirea Probota; Florin Marinescu, Petronel Zahariuc, O manifestare neobservată a mostenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească; Realitate istorică si imaginar trăit - Sorin Iftimi, Doamnele si puterea; Flavius Solomon, Mostenirea bizantină: Stat si Biserică; Stefan S. Gorovei, La originile legitimării puterii laice si eclesiastice în Moldova medievală.

Dezbaterea a fost găzduită tot de Filiala Iasi a Academiei Române, iar lectura comunicărilor si discutiile au ocupat numai prima zi, participantii optând pentru o singură sedintă.

Reamintim că o primă reuniune stiintifică în cadrul acestui program de cercetări (aflat sub egida Academiei Române) a fost organizată în mai 1997, în paralel cu cel de-al VIII-lea Congres de Studii Genealogice.

Organizatorii si participantii speră să poată edita comunicările prezentate la această dezbatere.
 

 

De la Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie
(Filiala Iasi)

În sedinta de marti, 19 octombrie 1999, au prezentat comunicări d-l Anton Cosa (Genealogie si istorie : familia lui Ilias Sanga) si d-l Tudor-Radu Tiron (Traditionalism si modernism în heraldică).

Pentru următoarele sedinte din cursul acestui an academic, sunt stabilite următoarele date : 16 noiembrie, 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai si 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iasi si cei care doresc să asiste la aceste sedinte sunt rugati să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei. În absența unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iasi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) si ora (17.30) rămân întotdeauna aceleasi.

Membrii Comisiei si membrii Institutului "Sever Zotta" sunt invitati la aceste sedinte si sunt rugati să anunte din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la sedințe, cât si prezentarea de comunicări nu sunt conditionate de apartenenta la aceste societăti.
 

 

Noi membri

Beneficiind de prevederile statutare (cu precizările ulterioare), au fost declarati membri ai Institutului "Sever Zotta" : Constantin Erbiceanu (de la l aprilie), Anton Cosa, Elena Monu (de la l iulie), Paraschiva Victoria Batariuc, Maria Gane, Simone Koch, Paul Lupascu, Serban Orescu, Stefan Pisoski, Ioan Scripcariuc si Adrian Ursachi (de la l octombrie).
 

 

Neplata cotizației atrage o atenionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renuntarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).

          În al patrulea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al
          Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" - în conditiile
          prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 48.000 lei, iar cotizatia
          lunară este de 16.000 lei.
Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii si colaboratorii nostri să nu maiutilizeze contul deschis la Sucursala Iasi a acestei bănci, pe numele Institutului "Sever Zotta", anuntat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinteze, pentru mandatele postale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.

 
 

Donatii si donatori

D-l Ion Varlam - 500 FF; d-l Cornelius R. Zach (München), consilier onorific al Institutului - 50 DM.

D-l Ion Bals (Geneva) - 200 CHF; d-l Ion Filitti (Mülheim/Main) - 100 DM; d-l Paul Laptev (Londra) - 250 $; d-na Liliana Halfon (Geneva) - 100 CHF; d-l Mihai Racovitza (Geneva) - 100 CHF; d-l Stefan Racovitza (Geneva) - 200 CHF; d-l Mihnea Slavescu (Neuss) - 50 DM. Aceste sume (totalizând 1100 CHF) au fost colectate din initiativa d-lui Stefan Racovitza, membru al Comitetului de Patronaj, în vederea dotarii Institutului cu un copiator (v. Buletinul, 9/1999).
 

 
 Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :
 Stefan S. Gorovei, Institutul ”Sever Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, RO-6600 IASI.
 Tel. 032-21.86.67
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20 Februarie 2000/cvt