roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 12/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 12                                Iași                       15. XII. 1999

 


 

DAN CERNOVODEANU

(10 octombrie 1921 - 24 noiembrie 1999)
 
 

După o grea suferintă, Dan Cernovodeanu a plecat dintre noi în mijlocul acestei toamne care seamănă asa de bine cu însăsi viata sa. Marea lui eruditie în materie de heraldică europeană si românească, întelegerea fenomenului heraldic mai aproape de contextul istoric, talentul si delicatetea sa ceremonioasă defineau o personalitate aparte.Nefericirile care i-au marcat o parte însemnată a vietii au fost doar în parte compensate de frumoasele realizări ale ultimilor săi ani. Cu Dan Cernovodeanu, România pierde, în cursul aceluiasi an, încă un heraldist de excepție, dar si pe cel de-al doilea reprezentant al ei în sânul Academiei Internationale de Heraldică.
                                                                                                                 St.S.G.


 
 
 
 

O haină nouă

Timp de un an, membrii Institutului "Sever Zotta" au primit Buletinul acesta sub forma unei simple foi pliate în trei. A fost, pentru început, o bună modalitate practică de a stabili si de a mentine legătura între noi toti si de a comunica faptele de interes comun. Dezavantajele acestei formule le-am stiut, însă, de la început.

În primul rând, repetarea, număr de număr, a anunturilor "uzuale", ca si împărtirea paginii în trei coloane înseamnă o considerabilă pierdere de spatiu; cu regularitate, anumite anunturi au trebuit amânate, pentru a se face loc celor mai importante sau mai urgente; astfel, celelalte îsi pierd rândul si riscă să-si piardă si interesul pe care îl poate da actualitatea.

În al doilea rând, oricât de mult ne-am strădui să redactăm Buletinul în timp util - înainte de 15 ale fiecărei luni - multiplicarea si expedierea lui nu se mai pot realiza în acelasi ritm, astfel încât, cel mai adesea, buletinele au fost trimise câte două sau câte trei sub aceeasi banderolă: ceea ce speram să câstigăm prin aparitia lunară se pierde prin întârzierea expeditiei.

Noua formulă pe care o propunem poate să remedi-eze aceste neajunsuri, fără defavorizarea abonatilor si cu economie pentru banii Institutului. În locul unei aparitii lunare cu o singură filă, va fi o aparitie trimestrială cu trei file. Locul stirilor telegrafice va fi luat de prezentări mai ample de cărti, studii si reuniuni stiintifice. Mici articole vor putea fi, si ele, găzduite. Expedierea Buletinului va costa, evident, mai putin, după cum si legarea mai multor numere într-un singur volum va deveni, în sfârsit, posibilă.

Acelasi spatiu, mai bine gestionat, va cuprinde, astfel, mai multă informatie. Avem, însă, nevoie de ajutorul tuturor membrilor Institutului, pentru a aduna, a ordona si a comunica toate informatiile care merită să se bucure de o cunoastere mai largă.

Nu uitati: paginile Buletinului sunt si ale Dumneavoastră !

La multi ani !
 

Sedintele Comitetului Director

În sedinta din 16 noiembrie 1999, s-au discutat si solutionat probleme diverse, puse în lumină de dezvoltarea activitătilor Institutului.

Pentru precizarea, în continuare, a unora dintre prevederile statutare, Comitetul Director a decis completarea articolului 11 (privind drepturile membrilor) după cum urmează:

"g) să primească gratuit câte un exemplar din publicatiile informative ale Institutului (buletine, anuare etc);

h) să beneficieze de reducerea stabilită de Comitetul Director pentru câte un exemplar din publicatiile stiințifice ale Institutului (reviste, volume de studii si documente etc);

i) să beneficieze de reducerea stabilită de Comitetul Director (si, după caz, de Comitetul de Organizare) pentru taxele de înscriere la reuniunile stiintifice organizate de Institutul "Zotta".

Exercitarea drepturilor prevăzute de § b, d, e, g, h si i este conditionată de achitarea la zi a cotizatiilor".

Analizându-se situatia colectării cotizatiilor, se constată că restantele pentru anul în curs (până la 31 decembrie 1999) totalizează aproximativ 4.000.000 lei. Datorită acestei situatii, precum si împrejurărilor concrete în care se achită cotizatiile - colectate atât de Trezorier, cât si de alti câtiva membri ai Institutului (la Bucuresti, Iasi si Cluj) sau trimise prin postă - si chipului în care se desfăsoară coordonarea administrativă a societătii noastre, s-a decis, în virtutea art. 22, al. 2 din Statute, că Administratorul-Delegat, pentru maximă operativitate în acoperirea cheltuielilor curente, va păstra sub a sa răspundere numerarul si valorile Institutului "Zotta" si, împreună cu Trezorierul, le va administra conform hotărârilor Comitetului Director, care va fi tinut la curent cu situatia încasărilor si a plătilor. Comitetul Director va decide, de la caz la caz, asupra instrumentelor bancare ce vor fi utilizate spre păstrareasi fructificarea sumelor încasate, pentru o cât mai bună folosire a lor în conformitate cu scopurile Institutului.

Institutul "Sever Zotta" îsi asumă responsabilitatea de a elibera, la cerere, atestate referitoare la istoria si genealogia unor familii, precum si la apartenenta unor persoane la familii istorice, după cuvenita cercetare prealabilă, dacă este cazul (sau pe baza actelor prezentate de petent) si fără o asemenea cercetare (dacă este o situatie de cunostintă publică). Cheltuielile aferente eventualelor cercetări documentare vor fi suportate de petent. Pentru asemenea atestate, se va achita o taxă, al cărei cuantum va fi egal cu acela al taxei de înscriere din trimestrul respectiv. Pentru familia proprie, membrii de orice categorie ai Institutului sunt exceptati de la achitarea acestei taxe.

Dată fiind diversificarea activitătilor Institutului, Comitetul Director va analiza necesitatea creării unor comisii administrative (pentru buget, colectii, premii si burse, publicatii, programe stiintifice etc), ai căror reprezentanti vor face parte din Consiliul de Administratie prevăzut de art. 27 din Statute.

În zilele de 26 si 30 noiembrie si 4 si 6 decembrie 1999, Comitetul Director s-a întrunit în sedinte extraordinare, comune cu Biroul Permanent al CHGS-I, pentru a examina situatia creată ca urmare a tensionării raporturilor dintre CHGS-I (sub a cărei egidă se editează "Arhiva Genealogică") si Editura Academiei Române (care a finantat, până acum, tipărirea revistei). În urma discutiilor cu directorul Editurii Academiei, sursele acestei tensiuni au fost, pentru moment, îndepărtate.

Constatându-se că pretul numărului 3-4/1997 nu va mai fi 10.000 lei (cum a fost stabilit anterior), ci 40.000 lei, Comitetul Director a decis să devanseze aplicarea hotărârii luate în sedinta din 16 noiembrie, cu privire la reducerea de care pot beneficia membrii Institutului "Zotta" (v. mai sus), chiar dacă revista nu este o publicatie a societătii noastre; această reducere va fi de 50 % (diferenta urmând a fi acoperită de Institut, din cotizatiile lunare ale membrilor săi).

De la Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie
(Filiala Iasi)

În sedinta de marti, 16 noiembrie 1999, au prezentat comunicări d-l Silviu Tabac (Cercetări genealogice si heraldice în Republica Moldova) si d-l Mircea Ciubotaru (Testamentul domnitei Elenco Hangerli, 1860).

Pentru următoarele sedinte din cursul acestui an academic, sunt stabilite următoarele date : 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai si 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iasi si cei care doresc să asiste la aceste sedinte sunt rugati să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei. În absenta unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iasi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) si ora (17.30) rămân întotdeauna aceleasi.

Membrii Comisiei si membrii Institutului "Sever Zotta" sunt invitati la aceste sedinte si sunt rugati să anunte din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la sedinte, cât si prezentarea de comunicări nu sunt conditionate de apartenenta la aceste societăti.

În aceeasi zi, în continuarea sedintei de comunicări, a avut loc o întrunire extraordinară a Consiliului Director al CHGS-I, în sedintă comună cu Comitetul Director al Institutului "Zotta". Consiliul a mandatat Biroul Permanent să actioneze cu puteri depline în toate problemele care privesc soarta revistei "Arhiva Genealogică".

Noi membri

Beneficiind de prevederile statutare (cu precizările ulterioare), au fost cooptați ca membri ai Institutului "Sever Zotta": Ana-Felicia Diaconu, Dan Em. Dobreanu, Valentin Duiculescu, Dan D. Ionescu, Cristian Luca, Anca Neculce si Alexandru Grigore Pisoschi (de la 1 octombrie).

Examinarea cererilor de aderare va fi reluată de Comitetul Director la prima sa întrunire din anul 2000.
 

 
În al patrulea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al
Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" - în conditiile
prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 48.000 lei, iar cotizatia
lunară este de 16.000 lei.
Neplata cotizatiei atrage o atentionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renuntarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).

Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii si colaboratorii nostri să nu maiutilizeze contul deschis la Sucursala Iasi a acestei bănci, pe numele Institutului "Sever Zotta", anuntat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinteze, pentru mandatele postale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.

Donatii si donatori

S-au primit: cărti si extrase de la d-nii Nicolae Cârlan, Mircea Ciubotaru, Stefan S. Gorovei, Costin Merisca, Ion T. Sion si Paul H. Stahl, materiale de la d-l Radu Motoc; acte de familie de la d-na Alice Munteanu (n. Kapri).
 

 
Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :

Stefan S. Gorovei, Institutul ”Sever Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, RO-6600 IASI.
Tel. 032-21.86.67
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt