roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 7-9/2000


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

II, 7-9                               Iași                       25.IX.2000

 
Marti, 27 iunie 2000, cu prilejul Simpozionului Iancu Flondor (1865-1924) în Bucovina si România Mare - organizat de Centrul de Studii Românesti (Iasi) al Fundatiei Culturale Române si de Institutul "Sever Zotta" - pe zidul vechii staretii de la Manastirea Golia (unde multe decenii a fost sediul Arhivelor Statului Iasi si, în 1912-1913, redactia revistei Arhiva Genealogica) s-a asezat o placa de marmura, având gravate aceste cuvinte:

Aici a fost, în 1912-1913,
redactia revistei
ARHIVA GENEALOGICA
întemeiata si editata
de
SEVER ZOTTA
director al Arhivelor Statului Iasi,
membru corespondent al Academiei Române

Placa a fost dezvelita de d-na Maria Ioana Miclescu (nascuta Flondor) - nepoata de fiu a lui Iancu Flondor si nepoata colaterala a lui Sever Zotta - si de d-l prof. Gheorghe Mihailu de la Ciudei (lânga Storojinet).

În dupa-amiaza aceleiasi zile, la închiderea Simpozionului, profesorul Mihailu a evocat chipul în care l-a cunoscut pe Sever Zotta, deportat - ca si familia sa - în sudul Uralilor, arestati fiind cu totii de trupele sovietice în noaptea de 13 iunie 1941. La sfârsitul expunerii sale, d-l Mihailu a încredintat Institutului Român de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta" ceea ce a supravietuit din însemnarile carturarului mort în conditii necunoscute, în locuri necunoscute. Gratie acestor documente - la care se adauga si câteva marturii epistolare - etapa cuprinsa între iunie 1941 si octombrie 1943 (când se presupune ca Sever Zotta ar fi murit la Orsk, în sudul Uralilor) va putea fi, acum, mai bine cunoscuta. Însemnarile salvate de familia Mihailu vor înlesni, de asemenea, cercetarea activitatii si operei lui Sever Zotta. Toate aceste emotionante marturii ale ultimei etape, tragice, din viata carturarului bucovinean al carui nume îl poarta Institutul nostru, vor fi publicate în întregime, în Arhiva Genealogica sau (dupa un proiect de data mai veche), într-un volum menit sa valorifice si alte surse. Deocamdata, ele au fost prezentate pe larg Comisiei de Heraldica, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi) în sedinta de deschidere a anului academic 2000-2001 (v. p.8). Pâna când si acestei comunicari îi va veni rândul la publicare, împartasim, pe aceasta cale, continutul micii arhive Sever Zotta.

1. Manuscris intitulat Originea mai multor familii boieresti si mazilesti, 22 p. (doua pagini lipsa), datat Grigorevsk (Silissai), început 6 februarie 1942. Din memorie. Oblast Aktiubinsk, Raionul stepei. Contine însemnari despre familii din Moldova în general, din Bucovina în special.
2. Manuscris fara titlu, 24 p., continând jurnalul lui Sever Zotta pentru perioada 5 octombrie 1941-26 aprilie 1942; prima însemnare: "Duminica, 5 octombrie. S-au împlinit 3 luni de când suntem aici, dar ce vara !"; ultima însemnare: "26/IV. Ultima zi din fatalul meu an 67 n-a dezmintit pe 13".
3. Manuscris intitulat Comunicari marunte istorico-genealogice, 24 p.; contine 28 de mici capitole: chestiuni genealogice, istorice, autobiografice, descrierea propriei sale biblioteci si a arhivei. Reflectie: "Biblioteca mea, careia se pare ca i-am adus (ca si, mai ales, arhivei) jertfa vietii mele …".
4. Manuscris fara titlu, pastrat integral, cuprinzând povestea relatiilor (în plan stiintific si politic) cu N. Iorga.
5. Manuscris fragmentar intitulat Rezultatele activitatii mele publicistice (se opreste în anii '20).
6. Câteva foi razlete si scrisori, între care una, adresata de Sever Zotta unui anume Gatej (vecin la Davideni), este datata 18 septembrie 1942 si relateaza întâmplarile din primele 15 luni ale deportarii si indica dorintele pentru "vesnica odihna". Alta scrisoare, din decembrie 1943 (dr. Welt catre N. Mihailu), contine, practic, ultimele stiri despre Sever Zotta: plecase cândva la Orsk, fusese vazut acolo, dar, de mai multa vreme, nu mai existau stiri despre el.
Cercetarea amanuntita a acestor manuscrise va îngadui reconstituiri mai amanuntite - fie si partiale, înca - pentru anumite etape din viata si activitatea lui Sever Zotta.

St. S. G.
Sedintele Comitetului Director

Sedinta din 11 iulie 2000. S-a analizat si adoptat Regulamentul finantelor (se publica în acest numar al Buletinului) si s-au avizat unele achizitii, de la persoane particulare - carti (v. p.11) si un raft cu patru corpuri.
Comitetul Director a examinat, de asemenea, posibilitatea ca Institutul "Sever Zotta" sa editeze o revista de heraldica, prin transformarea rubricii HERB. Caiete heraldice, din cuprinsul Arhivei Genealogice, în publicatie de-sine-statatoare. Administratorul-Delegat va pregati propunerile pentru componenta Colegiului de Redactie, pentru sumar si pentru coperte. Pentru persoanele care ar putea alcatui Colegiul de Redactie, s-au stabilit urmatoarele criterii: 1) sa fie membri ai Institutului; 2) sa aiba, în domeniu, lucrari tiparite sau preocupari recunoscute ca atare; 3) sa aiba cotizatiile achitate la zi. Membrilor Colegiului de Redactie li se va cere: 1) sa aprovizioneze continuu portofoliul revistei cu materiale publicabile; 2) sa aduca sponsorizari care sa asigure aparitia revistei în cele mai bune conditii grafice, adecvate continutului si destinatiei publicatiei; 3) sa contribuie eficient la difuzarea revistei.

Sedinta din 8 august 2000. S-au discutat propunerile prezentate de Administratorul-Delegat pentru componenta Colegiului de Redactie (au fost avuti în vedere urmatorii membri ai Institutului "Zotta", cu preocupari cunoscute în domeniul heraldicii si sigilografiei românesti: Livia Calian, Ileana Cazan, Maria Dogaru, Stefan S. Gorovei, Catalin Hriban, Sorin Iftimi, Constantin Ittu, Dumitru Nastase, Catalina Opaschi, Gheorghe Punga, Dan Râpa, Constantin E. Stefanescu, Silviu Tabac, Tudor R. Tiron, Maria Magdalena Székely, Petronel Zahariuc).
Propunerile pentru sumar s-au facut în concordanta cu proiectele de sumare ale revistei Arhiva Genealogica pentru numerele restante (1-2/1998 si 3-4/1998), convenindu-se ca HERB. Revista Româna de Heraldica sa apara începând cu anul I (VI), purtând milesimul 1999; în felul acesta, primul volum va putea cuprinde comunicarile prezentate la al IX-lea Congres de Genealogie si Heraldica (Iasi, 7-10 mai 1998), la care se va adauga un "dosar" cu studii mai vechi (si unul inedit) privind stema Moldovei medievale si a domnilor ei.
Revista va aparea în format academic, asa cum s-a stabilit deja pentru toate publicatiile stiintifice ale Institutului, cu coperte albe (ca si Arhiva Genealogica); pe prima coperta, va avea stema Institutului iar pe ultima coperta - marea stema din 1630 a lui Petru Movila. Pentru titlu, se va cauta o litera potrivita, pe cât posibil de factura clasica.

Sedinta din 12 septembrie 2000. S-au analizat pregatirile pentru cea de-a treia dezbatere privind Heraldica teritoriala din România - organizata în colaborare cu Centrul de Studii Românesti (Iasi) al Fundatiei Culturale Române (prevazuta pentru vineri, 22 septembrie) - si pentru prima întrunire anuala a Consiliului Stiintific al Institutului (prevazuta pentru sâmbata, 23 septembrie).
În ceea ce priveste revista HERB, Comitetul Director a stabilit aparitia ei ca publicatie bianuala, cele doua numere putând sa apara si reunite (cazul volumului de început). Totodata, s-a definitivat înfatisarea primei coperte.
S-a comunicat ca, începând cu numarul de fata, Buletinul Institutului dobândeste ISSN.
În sedinta comuna cu Biroul Permanent al CHGS-I, s-a stabilit programul sedintelor de comunicari pentru anul academic 2000-2001.
 
 

Noi reglementari statutare

În temeiul art. 37, al.2 si al art.36, al.1 si 3 din Statute, Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta" a stabilit prezentul

REGULAMENT AL FINANTELOR

Veniturile si administrarea lor
Art. 1. Veniturile Institutului "Zotta" provin din sursele indicate de art. 51 (a-c) din Statute, cu respectarea art. 52 si a legislatiei în vigoare.
Art. 2. Cotizatiile si taxele de înscriere sunt colectate de Trezorierul Institutului, de Administratorul-Delegat si de vice-trezorierii care pot fi desemnati de Comitetul Director pentru localitatile unde se afla mai mult de zece membri ai Institutului.
Art. 3. Pentru maxima operativitate în acoperirea cheltuielilor curente, Administratorul-Delegat va pastra, sub a sa raspundere, numerarul si valorile Institutului "Zotta" si, împreuna cu Trezorierul, le va administra conform hotarârilor Comitetului Director, care va fi tinut la curent cu situatia încasarilor si a platilor (hotarârea Comitetului Director din 16.XI.1999, publicata în Buletin, nr.12/1999).
Art. 4. Comitetul Director va decide, de la caz la caz, asupra instrumentelor bancare ce vor fi utilizate pentru pastrarea si fructificarea sumelor încasate, pentru o cât mai buna folosire a lor în conformitate cu scopurile Institutului (hotarârea Comitetului Director din 16.XI.1999, publicata în Buletin, nr.12/1999).

Cheltuielile
Art. 5. Cheltuielile Institutului "Zotta" reprezinta:
a) cheltuieli curente, administrative (telefon, casuta postala, fax, internet) si, dupa caz, gospodaresti (chirie, întretinere, electricitate etc);
b) cheltuieli specifice, impuse de realizarea scopurilor prevazute de Statutele Institutului: editare, multiplicare, organizare de reuniuni stiintifice;
c) cheltuieli pentru expeditii postale (scrisori, colete, mandate, în tara si strainatate), comisioane bancare, achizitii de aparatura, rechizite (hârtie de scris, plicuri, dosare si alte articole de birotica) si consumabile (toner pentru imprimanta si copiator, hârtie pentru copiator si fax etc);
d) cheltuieli de transport, cazare si masa pentru persoanele invitate de Institut;
e) cheltuieli de transport pentru membri ai Institutului în cazul când efectueaza deplasari în interesul Institutului, sau contra-valoarea carburantului atunci când deplasarea, în interesul Institutului, se efectueaza cu o masina personala.
Art. 6. Sub rezerva avizarii de catre Comitetul Director, se includ la capitolul Cheltuieli si sumele folosite pentru remunerarea unor servicii pentru care nu se pot depune chitante fiscale sau bonuri de casa (dactilografie, culegere computerizata, reparatii, întretinere etc), ci numai chitante sub semnatura privata.
Art. 7. Cheltuielile Institutului "Zotta" se acopera din veniturile aratate de art. 51 (a-c) din Statute si sunt decontate cu chitante fiscale sau, în unele cazuri, cu bonuri de casa, aceptate ca atare de Comitetul Director.
Orice alta modalitate de decontare va necesita aprobarea speciala a Comitetului Director, cu avizul Comisiei financiare.

Destinatia fondurilor banesti
Art. 8. Decizia cu privire la folosirea fondurilor banesti pentru cheltuieli altele decât cele curente apartine, conform prevederilor statutare, Comitetului Director.
Art. 9. Folosirea, cu respectarea prezentului Regulament, a fondurilor adunate din cotizatii si taxe de înscrieri pentru atingerea scopurilor Institutului nu face obiectul nici unei conditionari.
Art. 10. Sumele provenite din donatii, subventii si sponsorizari sunt la dispozitia Comitetului Director, daca persoana sau institutia care doneaza, subventioneaza sau sponsorizeaza nu a prevazut, pentru respectivele sume, o destinatie anume.
Art. 11. Daca o donatie, subventie sau sponsorizare este obtinuta prin mijlocirea explicita a unei persoane - având sau nu calitatea de membru al Institutului "Zotta" - asupra folosirii respectivelor sume va fi consultata si persoana în cauza, care poate sa indice (sau nu) o destinatie anume (editare, organizare de reuniuni stiintifice, achizitie de aparatura etc).
Art. 12. În cazul când conditionarea destinatiei va fi socotita ca neadecvata, contrara sau depasind scopurile Institutului "Zotta", Comitetul Director va putea refuza respectiva sursa de finantare, prevalându-se de prevederile art. 52 din Statute.
Art. 13. Comitetul Director va accepta neconditionat orice finantare propusa de persoane fizice sau juridice în scopuri pioase si caritabile, însa întotdeauna cu respectarea art. 6 si 52 din Statute.
Art. 14. În acceptarea si folosirea sumelor propuse Institutului "Zotta" pentru burse si premii, se vor aplica prevederile art. 11 si 12 ale prezentului Regulament, în conformitate si cu Regulamentul premiilor si burselor si tinându-se seama de conditiile asupra carora se va conveni de la caz la caz.
Art. 15. Institutul "Zotta" poate beneficia si de folosirea sumelor care, fara a constitui în chip direct donatii, subventii sau sponsorizari catre el, îi sunt puse la dispozitie cu destinatii precise, pentru publicatii sau reuniuni stiintifice sub egida sa; în asemenea cazuri, sumele respective pot trece direct de la finantator la prestatorii respectivelor servicii, fara ca Institutul sa poata pretinde orice control asupra lor.

Dispozitii finale
Art. 16. Prezentul Regulament devine parte integranta a Statutelor (conform art. 58) si se va publica în Buletinul Institutului "Zotta" în proximul numar de dupa adoptarea sa.
Art. 17. Regulamentul finantelor se aplica începând cu data adoptarii sale si va fi revizuit si completat, în temeiul acelorasi prevederi statutare în baza carora a fost elaborat, ori de câte ori va fi necesar.

Adoptat de Comitetul Director în sedinta din 11 iulie 2000.

 
 

Heraldica personala

Tudor R. TIRON
Una dintre ratiunile înfiintarii Institutului Român de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta" a fost nevoia de a supraveghea evolutia heraldicii private din România, prin inventarierea vechilor steme ale familiilor boieresti si sprijinirea adoptarii altora, noi, de catre persoanele fizice sau juridice interesate. Stabilind un Regulament al departamentului heraldic (cf. Buletinul, 4/1999), adoptat la 16 mai 1999 (cf. Buletinul, 6/1999), Institutul si-a asumat greaua sarcina de a îndeplini rolul de College of Arms, într-o tara în care traditiile firave ale heraldicii private au fost aproape total dizlocate în ultimii 50 de ani. Beneficiem, însa, de contributia specialistilor în domeniu, sprijinitori ai ideii alcatuirii unui Registru în care sa se consemneze si sa se reprezinte toate marturiile aduse spre autentificare.
În scopul familiarizarii publicului cu heraldica personala, vom include în Buletinul Institutului nostru - începând chiar cu numarul de fata - câte una sau mai multe steme familiale, de mai veche circulatie, cunoscute deja cercetatorilor prin diverse lucrari de referinta; cu timpul, speram sa ajungem a prezenta si steme noi, pe masura elaborarii si înregistrarii lor. Modelul îl constituie celebrul Münchener Kalender, realizat de Otto Hupp începând din 1895 în chip de repertoriu al heraldicii marilor familii europene.
Familiile boieresti, alese fara vreo regula anume, îsi vor vedea stemele reprezentate în forma cea mai expresiva din punctul de vedere al desenului, fara a avea marcate în vreun fel metalele si culorile, usor de identificat dupa descrierea care însoteste fiecare stema. Bibliografia de baza cuprinde câteva lucrari în care sunt descrise sau reproduse asemenea steme : Octav-George Lecca, Familiile boieresti române, Bucuresti, 1899 (= Lecca) si Em. Hagi-Mosco, Steme boieresti, Bucuresti, 1918 (= Hagi-Mosco) - pentru Moldova si Muntenia; revista "Din Trecutul Nostru", editata (1933-1939) de G. Bezviconi (= DTN) - pentru Moldova dintre Prut si Nistru; Traian Larionescul, Armorialul Moldovei de Sus, Bucuresti, 1976 (= Larionescul) - pentru Bucovina; Ioan de Puscariu, Date istorice despre familiile nobile române, I-II, Sibiu, 1892-1895 (= Puscariu) si Constantin Reichenauer v. Reichenau, Géza v. Csergheö, Oscar v. Bárczay, Der Adel von Siebenbürgen, Nürnberg, 1898 (= Der Adel) - pentru Transilvania; Dan Cernovodeanu, Stiinta si arta heraldica în România, Bucuresti, 1977 (= Cernovodeanu). Aceste lucrari vor fi citate prin abrevierea indicata în paranteze; cele folosite ocazional vor fi citate în întregime, cu toate indicatiile aferente. Unde este posibil, se vor mentiona si monumente (piese) armoriate (pietre funerare, frontoane etc), sau desene ori fotografii din diverse colectii (= col.), publice sau private. Fiecare "voce" va fi încheiata de o foarte sumara prezentare a familiei, în italice.
Nazuind spre trezirea interesului pentru însemnele personale, asteptam cu multa îndatorire atât orice fel de pareri în privinta initiativei noastre, cât si semnalarea unor piese demne de a fi cunoscute, descrise si introduse în circuitul stiintific.

Bogdan. Pe azur, un leu de argint tinând o sabie cu lama curba de acelasi. Casca cu gratii, încoronata, în cimier leul din scut, iesind. Lambrechini: azur si argint. Hagi-Mosco, pl.II; Cernovodeanu, p.413 (pecetea paharnicului Dimitrie B., 1770-1826, si a marelui vornic Manolache B., 1801-1854, aceasta din urma cu un scut despicat, în I, Bogdan, cu leul spre stânga, în II, Moldova, cu capul de bour cu stea între coarne, cu mantou si boneta princiara, ca arme de pretentie); Larionescul, fig.198; Th. Cornel, Figuri contimporane, Bucuresti, 1909-1914, p.323; Col. Manescu; piatra funerara în Cimitirul "Eternitatea" Iasi. Mici boieri din Moldova de Jos înaintea secolului XVII, Bogdanii devin în cursul acestuia, printr-o alianta Cantemir, boieri de prim rang, situatie pe care si-o vor conserva si în perioada domniilor fanariote.

Filipescu. Taiat, prima parte despicata, în I aur plin, în II verde plin, în III rosu plin, peste tot, un cerc de azur încarcat cu o stea cu opt raze de argint (fiecare raza pe jumatate purpurie). Coroana de nobil, din care iese o acvila bicefala de aur. Suporti: doi lei cu capetele întoarse, pe o panglica încarcata cu deviza POTIUS MORI QUAM FOEDARI (varianta completa, purtata, cu coroana contala, de George C. F., 1840-1907, maresal al Palatului). Hagi-Mosco, pl.V; Cernovodeanu, p.405; Lecca, p.223; L. Bacâru, Ex-librisul cu variante al lui G. M. Filipescu, în "Revista Bibliotecilor", XXIII, 1970, nr.7, p.428-430; Catalina Opaschi, Sigilii si steme ale familiei Filipescu, în ArhGen, III (VIII), 1996, 3-4, p.89-107 si plansa; casa din Bucuresti, str. Batistei, azi Ambasada S. U. A.; pietre funerare în Cimitirul Bellu si la biserica Izvorul Tamaduirii-Mavroyeni; Col. Manescu. Boieri din satul Filipesti în Prahova, atestati la 1540, mari boieri începând din secolul XVII. Alexandru F. (Vulpe, mare ban), fiul acestuia, Ion A. F., caimacam al Tarii Românesti, 1858-1859 si Nicolae F., fruntas conservator, de mai multe ori ministru.


 
 

De la Comisia de Heraldica, Genealogie si Sigilografie
(Filiala Iasi)

Sedintele de comunicari

Marti, 19 septembrie 2000: Stefan S. Gorovei, Viata si moarte în gulagurile sovietice (noi marturii despre Sever Zotta în 1941-1943); Maria Magdalena Székely, Paleologii din Moldova: deslusiri genealogice si heraldice.

Sedinta din 19 septembrie a marcat si deschiderea anului academic 2000-2001, cel de-al optulea an de activitate a CHGS-I. Pentru viitoarele sedinte din cursul acestui an academic, s-au stabilit urmatoarele date: 17 octombrie, 14 noiembrie, 12 decembrie 2000; 16 ianuarie, 13 februarie, 13 martie, 10 aprilie, 15 mai si 12 iunie 2001. Modificarile de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iasi si cei care doresc sa asiste la aceste sedinte sunt rugati sa se intereseze - tel.: 21.86.77; 16.44.16 (Mircea Ciubotaru); 14.75.25 (Stefan S. Gorovei); 23.71.01 (Petronel Zahariuc) - pentru confirmarea datei. Începând din luna octombrie, sedintele de comunicari vor fi gazduite în Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", Str. Lascar Catargi nr.15.
Membrii Comisiei si membrii Institutului "Sever Zotta" sunt invitati la aceste sedinte si sunt rugati sa anunte din timp titlurile comunicarilor pe care doresc sa le prezinte. Reamintim ca atât participarea la sedinte, cât si prezentarea de comunicari nu sunt conditionate de apartenenta la aceste societati.
Cel de-al XI Congres de Genealogie si Heraldica va avea loc la Iasi, în septembrie 2001. Detalii cu privire la aceasta reuniune stiintifica se vor comunica prin circulare speciale si prin intermediul prezentului Buletin.
 
 

A apărut 
ARHIVA GENEALOGICĂ
anul IV (IX), 1997, nr.3-4 

CUPRINSUL: Actele celui de-al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice (Iași, 9-12 mai 1996): Omagiu înaintașilor. Organizare familială, dinamica socială. Izvoare genealogice. Ascendențe, descendențe. Familii, personaje. Înrudiri, strategii matrimoniale. Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române - un sfert de secol de activitate * HERB. CAIETE HERALDICE (III) * In memoriam * In honorem
Volumul are XXIV + 352 pagini, costă 40.000 lei și poate fi cumpărat de la redacția revistei (Str. Lascăr Catargi nr.15, 6600 Iași) sau primit prin poștă (cu achitarea taxelor de expediție). 
Membrii Institutului Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta", cu cotizația la zi, beneficiază de o reducere de 50%

UN NOU VOLUM APARE ÎN ACEASTA TOAMNA !

Publicatii în curs de aparitie

Un nou numar al revistei Arhiva Genealogica - fascicula 1-2/X (1998) - va aparea în toamna acestui an. Fata de cele comunicate în numarul 9/1999 al acestui Buletin, sumarul definitiv prezinta unele diferente; de aceea, îl reproducem aici.

GEORGE D. FLORESCU, Planul unui Institut de Genealogie. Memoriu [1938].
NEAGU M. DJUVARA, Familii de aromâni în România; OCTAVIAN ONEA, Aron Pumnul - Studii genealogice. Istoria familiei Petriceicu-Hajdau; VASILE MALANETCHI, O genealogie fantezista a lui B.P.Hasdeu; IOAN DRAGAN, "More" - un apelativ românesc în mediul nobiliar medieval din Transilvania si Ungaria; VIOLETA BARBU, Privilegiul mezinului: între realitatea juridica si fictiunea basmului; MIHAI-STEFAN CEAUSU, Reprezentarea nobletei în elita politica din Bucovina; PAUL PALTANEA, Familia cronicarului Miron Costin si risipirea mosiilor prin descendenti (II). Comunicari prezentate în sedintele Comisiei de Heraldica, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi) în anul academic 1997-1998: MARIA MAGDALENA SZÉKELY, STEFAN S. GOROVEI, Nepotii lui Stefan cel Mare; STEFAN S. GOROVEI, Începatorii familiei Kazimir; STEFAN S. GOROVEI, Miron voda Barnovschi si neamul sau; ANTON COSA, Izvoare inedite privind catolicii din Moldova: "Status animarum" (I); MARCEL LUTIC, O deslusire genealogica pentru o inscriptie funerara; ANDI-MARIUS DASCHEVICI, Precizari genealogice pentru o istorie a familiei Missir; MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Neamul dinspre mama al lui Petru Rares.
IZVOARE GENEALOGICE: I. CAPROSU, Sama Vistieriei Tarii Moldovei din 1777 (II); Epigrafie si genealogie; IOAN MURARIU, Un arbore genealogic "anonim".
OPERA POSTHUMA: M. LASCARIS, Connaîtra-t-on jamais le véritable père de Michel le Brave ? [c.1956]; ALEXANDRU PERIETZIANU-BUZAU, Despre genealogiile taranesti [1973]; DAN PLESIA, O scurta contributie la istoricul familiei Ghica [1979].
DISCUTII: ION T. SION, Costachestii (II); MIRCEA HALUNGA, Ecourile traditiilor în cercetarea istorica si genealogica.
CONTRIBUTII GENEALOGICE: IRINA HOINARESCU, Contributii la istoria familiei Filipescu în veacurile XVI-XVIII (I); DUMITRU VALENCIUC, Câteva precizari cu privire la neamul mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici.
HERB. Caiete heraldice (IV): DAN CERNOVODEANU, Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e - XIX-e siècles); JEAN-NICOLAS MANESCU, L'Aigle Blanc de Pologne dans les armoiries des princes moldaves Movila; SORIN IFTIMI, Sigilii ale doamnelor din Tara Româneasca (secolele XVI-XVIII).

Fascicula 3-4 a anului X (1998) va cuprinde comunicarile prezentate la cel de-al VIII-lea Congres de Studii Genealogice (Iasi, 8-11 mai 1997), continuarea studiilor a caror prima parte a aparut în fascicula anterioara si a cincea serie din HERB. Caiete heraldice, ultima în aceasta forma înaintea transformarii acestora în publicatie de-sine-statatoare (v.aici, p.3 si 10).
 
 

Publicatii în pregatire

Începând cu fascicula 1-2/1995, revista Arhiva Genealogica a adapostit în paginile ei, grupate într-o rubrica speciala, cu un titlu aparte, contributiile cu subiecte de heraldica si sigilografie prezentate în sedintele CHGS-I. De la a doua aparitie - în fascicula 1-2/1997 - aceste Caiete heraldice au primit si (supra)titlul HERB, cu urmatoarea explicatie: "Am dorit sa se marcheze, astfel, cât se poate de apasat, existenta, în corpul Arhivei Genealogice, a embrionului viitoarei noastre reviste de heraldica. Numele ce i s-a dat ni s-a parut a fi singurul capabil sa concentreze toata puterea evocatoare care urca din vechi predoslovii si stihuri la stema tarii". Odata cu cea de-a treia serie - cuprinsa în fascicula 3-4/1997 - s-a vadit necesitatea ca respectiva rubrica sa aiba aparitie bianuala, prin includerea ei în fiecare dintre cele doua numere duble ale Arhivei Genealogice. Cu toate acestea, definitivarea pentru tipar a fasciculelor restante ale acestei reviste a pus în evidenta imposibilitatea practica de a mai cuprinde, între aceleasi coperte, studiile de heraldica si sigilografie (unele dintre ele trebuind, chiar, de doua ori amânate). În aceste împrejurari, Comitetul Director al Institutului "Sever Zotta" a examinat, în sedinta sa din 11 iulie 2000, propunerea ca HERB sa devina o publicatie de-sine-statatoare. Cumpanirea atenta a realitatilor, din toate punctele de vedere, a dus la concluzia ca propunerea este realizabila iar Administratorul-Delegat al Institutului a fost însarcinat cu pregatirea machetei si îndeplinirea formalitatilor necesare pentru aparitia noii reviste. Formatul fiind cel stabilit deja pentru toate publicatiile stiintifice ale Institutului (cf. Buletinul, 1-3/2000, p.3), copertele, sumarul si componenta provizorie a Colegiului de Redactie au fost discutate si avizate de Comitetul Director în sedintele din 8 august si 12 septembrie.
 
 

Se pregateste editia româneasca a lucrarii regretatului Dan Cernovodeanu, L'évolution des armoiries des Pays Roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (13-e - 20-e siècles), aparuta la Paris (1997) într-un numar redus de exemplare. Editura "Istros" a Muzeului Brailei si-a asumat dificila misiune de a tipari aceasta editie. Dat fiind costul ridicat al tiparirii masivei lucrari (text + album, cu planse alb/negru si color), se face apel la prenumeranta: cei care doresc sa-si asigure achizitionarea lucrarii - si sa sprijine, totodata, tiparirea ei - sunt rugati sa comande numarul dorit de exemplare prin plata anticipata a (cel putin) 100.000 lei pentru un exemplar. Sumele se pot trimite la Muzeul Brailei, Cont sponsorizare 50075217575 Trezoreria Municipiului Braila, 6100 Braila, iar din strainatate - tot la Muzeul Brailei, Cont USD 2511.1 - 522.2, Banca Comerciala Româna, RO - 6100 Braila
† 
IOANA Nistor
(7 ianuarie 1948 - 4 iunie 2000)

Artist plastic bine cunoscut, cu variate preocupari si cu multe manifestari publice, Ioana Nistor a pornit, în 1994, sa încerce (re)constituirea armorialului pentru întregul judet Suceava, luând în serios Hotarârea Guvernului României nr.64/1993 într-o vreme când însesi autoritatile locale, din aproape toata tara, erau mai degraba înclinate spre eludarea acestui important (chiar daca deficitar) act normativ. Cu entuziasm, cu nestinsa energie, cu multa încredere si cu sincera dorinta de a învata, Ioana Nistor a compus stemele pentru toate orasele si comunele judetului Suceava, le-a refacut de câteva ori, pâna când a avut satisfactia de a le vedea aprobate pe toate, într-o memorabila sedinta a CNHGS. I se datoreaza si harta heraldica a judetului - unicat în tara, cred - din holul Prefecturii Suceava. A plecat repede dintre noi, înainte de a realiza albumul cu aceste steme, în culori, proiect care i-a chemat si unele dintre ultimele ei gânduri. E o pierdere neasteptata si dureroasa, pe care o deplângem cu multa tristete. 

St. S. G

 
 

Starea Institutului

Biblioteca s-a îmbogatit cu un numar de publicatii vechi, adunate prin donatii (de la d-l Radu Sc. Greceanu - "Cronica Numismatica si Arheologica"; de la d-l Niculae Koslinski - numere razlete din "Arhivele Olteniei"; de la d-l Stefan S. Gorovei - fascicule din Cresterea Colectiunilor si Memoriile Sectiunii Istorice (seria II); din aceeasi ultima publicatie, s-au achizitionat sapte tomuri întregi, legate si bine pastrate (XI, XV, XVI, XXVIII, XXIX, XXX si XXXI). Tot prin achizitie, s-au adus volumele I-VIII ale colectiei lui Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si Tarii Românesti.
Arhiva Institutului a adunat, prin donatii, felurite documente - originale, xerocopii si facsimile. Un loc aparte îl ocupa arhiva Dan Cernovodeanu (depusa de d-l Paul Cernovodeanu, Presedintele Institutului), cuprinzând acte personale, manuscrise, fise, scrisori, fotografii etc. (o prezentare mai detaliata se va da într-un numar viitor al Buletinului).

Asteptam spatiul adecvat pentru asezarea functionala a tuturor acestor lucruri !
 
 

C h i t a n ț ă

S-a primit de la d-___ _________________________ suma de _________ lei, reprezentând cotizația pentru trim._______/2000

Restanțele totalizează suma de ______________ lei, reprezentând cotizația aferentă trim. _____________________ .

Membrii Institutului sunt rugați să consulte Regulamentul cotizațiilor, publicat în numărul 1-2/2000 al Buletinului (p. 4-5).

În al patrulea trimestru al anului 2000, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta" - în condițiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 72.000 lei, iar cotizația lunară este de 24.000 lei.

În spiritul art. 12, § (a), din Statute, refuzul de a achita cotizația lunară este considerat ca notificare simbolică a renunțarii la calitatea de membru al Institutului "Zotta".
Neplata cotizațtiei lunare atrage o atenționare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an conduce la radierea automată din evidențele Institutului (Regulamentul cotizațiilor, art. 11 si 12).
 
 

Donații și donatori

D-nii Stefan S. Gorovei, Radu Sc. Greceanu, Cristian Luca, Claudius von Teutul - carti si reviste.
D-na Zoe Diaconescu - 100 DM; d-l Theodor Giurgea (Bucuresti) - 300.000 lei; d-l Radu Miclescu (Germania) - 400 DM; d-l Mihai Dim. Sturdza (Franta) - 500 FF.
Pentru primele doua fascicule ale Buletinului din acest an, hârtia a fost donata de d-l Radu Motoc.
Presedintele de Onoare al Institutului, d-l dr. Claudius von Teutul, a deschis o pagina Web pe Internet: www.irgh.org.
 
 

Trimiterile poștale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă :
Ștefan S. Gorovei, Institutul "Sever Zotta", Oficiul poștal 1, Căsuța poștală 32, RO-6600 IAȘI.
Tel. 032 - 21.86.77
Email:<rer_genealog@mail.dntis.ro>
 
Acest Buletin se distribuie gratuit membrilor Institutului Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta", costul său și taxele de expediție fiind incluse în cotizație. Distribuirea este oprită automat după trei trimestre de neplată a cotizației lunare.
Buletinul poate fi cumpărat de orice persoană interesată, prețul său fiind întotdeauna 1/10 din cuantumul cotizației pentru întregul trimestru în curs. Prețul acestui număr este de 6600 lei.
sus

© Institutul Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta" 2000 -ISSN 1582-2206 
Ultimul update din 18.decembrie. 2000/cvt