roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 5/1999 

AL X-LEA CONGRES DE GENEALOGIE SI HERALDICA
 

Iasi   13 - 16 mai 1999
 
 
 

JOI, 13 MAI, ORELE 9.00 - 12.00
Sala mare a Filialei Iasi a Academiei
Prezideaza: MIHAI DIM. STURDZA

SEDINTA DE DESCHIDERE

O m a g i u   p r e c u r s o r i l o r

IOAN MIHALYI DE APSA (1844-1914) — Nicolae Edroiu

IOAN NĂDEJDE (1854-1928) — Maria Magdalena Székely

MIHAI RACOVITĂ - CEHAN (1868-1954) — Dan Cernovodeanu

NICOLAE DOCAN (1874-1933) — Petronel Zahariuc

MIHAI COSTĂCHESCU (1884-1953) — Stefan S. Gorovei

CONSTANTIN I. KARADJA (1889-1950) — Georgeta Filitti

MARCEL STURDZA-SĂUCESTI (1896-1984) — Constantin Ittu

EUGEN D. NECULAU (1900-1974) — Marcel Lutic

TRAIAN LARIONESCUL (1905-1979) — Stefan S. Gorovei
 

 

JOI, 13 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mare a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: PAUL CERNOVODEANU

S e v e r Z o t t a - 125 de ani de la naștere

Zoe DIACONESCU (Bucuresti), Fondul "Sever Zotta" de la Arhivele Nationale din Bucuresti

Liviu PAPUC (Iasi), Mărturii de la si despre Sever Zotta în presa vremii

Silviu VACARU (Iasi), Bibliografia inedită a unei opere putin cunoscute

Valentin ANDREI (Bucuresti), Sever Zotta si N. Iorga: mărturii epistolare

Silviu TABAC (Chisinău), O prietenie exemplară : Sever Zotta șs Paul Gore

Stefan S. GOROVEI (Iasi), O viată închinată binelui public
 

 

VINERI, 14 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mare a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: DUMITRU NASTASE

G e n e a l o g i e

Lucia BERDAN (Iasi), Magia numelui. Nume sacru, nume profan

Ion VARLAM (Bucuresti), Protejarea numelor istorice

Violeta BARBU (Bucuresti), George LAZĂR (Bucuresti), Căderea neamurilor. O perspectivă de antropologie istorică

Paul CERNOVODEANU (Bucuresti), Tălmăcirea cronografului logofătului Pătrasco Danovici în lumina genealogiei

Petre S. NĂSTUREL (Paris), Fisierul generalului Petre V. Năsturel

Marcel LUTIC (Iasi), Istoria neamului Isăcescu cercetată de Eugen D. Neculau

Adrian URSACHI (Iasi), "Bibliografia cercetării genealogice românesti" - un plan de lucru

Ilias YARENIS (Ioanina), Contributii la istoria pre-imperială a familiei Lascaris
 

 

VINERI, 14 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mică a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: CONSTANTIN ITTU

G e n e a l o g i e

Arcadie BODALE (Iasi), Contributii la genealogia unei familii de dieci (Babici)

Ilona CZAMAŃSKA (Poznań), Cercetări asupra Movilestilor

Mihai-Alin PAVEL (Bucuresti), Familia Movilă din Muntenia

Sergiu GROHOLSCHI-MICLESCU (Bucuresti), Nacul-Stroici, vechi neam de boieri moldoveni

Elena MONU (Bârlad), Familia Costache. Date genealogice si istorice

Ion T. SION (Tecuci), Costăchestii - Gavrilită cu fiii si nepoții lui

Gudrun-Liane ITTU (Sibiu), Baronii von Brukenthal si fundatiile lor

Valentin ANDREI (Bucuresti), Note genealogice cu privire la familia Bogdan din Scheii Brasovului în secolele XVIII-XIX
 

 

VINERI, 14 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mare a Filialei Iași a Academiei
Prezidează: ȘTEFAN ANDREESCU

G e n e a l o g i e

Voica Maria PUSCASU (Bucuresti), Piatra de mormânt a hatmanului Vartic

Daniel CIOBANU (Roman), Pomelnicul schitului Doljesti- sursă de informații genealogice

Andi-Marius DASCHEVICI (Iasi), Diploma de indigenat polon a familiei Kalmuski

Dan RÂPĂ (Galati), Note privind o diplomă ardeleană de înnobilare (1669)

Sorin IFTIMI (Iasi), Rodica IFTIMI (Iasi), Un izvor genealogic inedit: lista boierilor alegători pentru Divanul Ad-hoc din Moldova (1857)

Marian STEFAN (Bucuresti), Un izvor genealogic necunoscut : însemnările memorialistice ale lui A. C. Cuza
 

 

VINERI, 14 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mică a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: MIRCEA CIUBOTARU

H e r a l d i c ă

Paraschiva-Victoria BATARIUC (Suceava), Elemente heraldice pe cahle din Moldova (secolele XV-XVI)

Cătălin HRIBAN (Iasi), Însemne ale puterii suverane în heraldica monetară a Moldovei medievale

Cătălina OPASCHI (Bucuresti), Ascendente genealogice reflectate în simbol heraldic : sigilii ale familiei Kretzulescu

Dan CERNOVODEANU (Paris), B. P. Hasdeu si heraldica

Gelu Laurentiu CHIRIAC (Bârlad), Inelul cu stemă al lui Paul Gore

Tudor-Radu TIRON (Bucuresti), Heraldică si formalism
 

 

SÂMBĂTĂ, 15 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mare a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: DAN CERNOVODEANU

G e n e a l o g i e

Petre S. NĂSTUREL (Paris), Gheorghe PUNGĂ (Iasi), Cu privire la Petru voievod, fiul lui Alexandru Lăpusneanu

Stefan ANDREESCU (Bucuresti), Rodica POPESCU (Bucuresti), Un print cărturar : Pătrascu, fiul lui Petru vodă Cercel

Radu-Stefan VERGATTI (Bucuresti), Date noi despre vistierul Badea Bălăceanu din secolul XVII

Radu Sc. GRECEANU (Bucuresti), Pe urmele domnitei Ruxandra a lui Vasile Lupu. Însemnări critice

George-Felix TASCĂ (Bucuresti), Sulgerul Vasile Dabija de la Bălăbănesti : ascendenta si descendenta sa

Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI (Bucuresti), Contesele Bălăceanu : două boieroaice române din secolul al XVIII-lea la Curtea de la Viena

Nicolae EDROIU (Cluj-Napoca), George Baritiu (1812-1893). Contribuție genealogică si onomasiologică

Florin MARINESCU (Atena), Constantin Moruzi (1821-1876), un urmas al fanariotilor
 

 

SAMBATA, 15 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mică a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: CONSTANTIN REZACHEVICI

G e n e a l o g i e

Mihai-Stefan CEAUSU (Iasi), Familii aromâne înnobilate în Bucovina : Mustată si Petrino

Anghel POPA (Câmpulung Moldovenesc), Un aromân din Bucovina si preocupările sale : Zaharia Voronca

Octavian ONEA, Doina ONEA (Câmpina), O familie din secolul XX, cu rădăcini aromâne : Mociornită

Mihai Dim. STURDZA (Paris), Despre generalul Gheorghe Basta

Ioan SCRIPCARIUC (Suceava), Un model de integrare: familia Ilschi

Tereza SINIGALIA (Bucuresti), O familie de boieri noi din Tara Românească (secolul XVII) si ctitoria lor

Mircea CIUBOTARU (Iasi), Arghiropolii din Moldova - noi informatii si conexiuni genealogice

Anton COSA (Bacău), "Athletae Memoriae". Însemnări genealogice, biografice si istorice
 

 

SÂMBĂTĂ, 15 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mare a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: NICOLAE EDROIU

G e n e a l o g i e

Constantin REZACHEVICI (Bucuresti), Descendenta nelegitimă a lui Vlad Tepes : Mihnestii si Mitropolia bucuresteană de la Radu Vodă

Paul PĂLTĂNEA (Galati), Hatmanul Isac Balica si mosiile sale

Zoe DIACONESCU (Bucuresti), Note asupra unui sat răzesesc : Rădulenii

Iuliana STREZA (Sibiu), Genealogii ecleziastice bănătene : episcopii de Caransebes

Paul LAPTEV (Londra), Familia Laptev în România

Mircea COLOSENCO (Bucuresti), Matematicianul Gheorghe Titeica si familia sa
 

 

SAMBATA, 15 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mică a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: PAUL PĂLTĂNEA

H e r a l d i c ă

Dumitru NASTASE (Atena), Heraldica criptică sau criptoheraldica - o ramură nouă a stiintei blazonului

Ovidiu CRISTEA (Bucuresti), Heraldică occidentală si perceptii bizantine : pe marginea unui pasaj din Alexios Makrembolites

Constantin ITTU (Sibiu), Stema Păstorului : Andrei baron de Saguna, mitropolit ortodox al Ardealului (1809-1873)

Livia CĂLIAN (Cluj-Napoca), Heraldică medalistică transilvăneană. Steme orăsenesti în secolul XIX

Maria DOGARU (Bucuresti), Drapelul în viata civică românească

Constantin E. STEFĂNESCU (Râmnicul Sărat), Aspecte privind heraldica de prestigiu în România postdecembristă
 

 

DUMINICĂ, 16 MAI, ORELE 9.30 - 12.00
Sala mare a Filialei Iasi a Academiei
Prezidează: CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI

SEDINTA DE ÎNCHIDERE

C e r c e t ă r i l e   r o m â n e s t i
d e   g e n e a l o g i e   s i   h e r a l d i c ă
î n   p r a g u l   v e a c u l u i   XXI

Stefan S. GOROVEI

Dan CERNOVODEANU

A d u n a r e a   g e n e r a l ă   a   m e m b r i l o r
I n s t i t u t u l u i   R o m â n
d e   G e n e a l o g i e   s i   H e r a l d i c ă
"S e v e r Z o t t a"


 
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20. Februarie 2000/cvt