roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Circulara 1/1999

A C A D E M I A  R O M Â N Ă

Comisia de Heraldică, Genealogie și Sigilografie
Filiala Iași
Stimat_ Coleg_ ,

Ultima întâlnire a genealogistilor si heraldistilor români din acest secol - al X-lea Congres de Genealogie si Heraldica - va avea loc la Iasi, în perioada 12 - 16 mai 1999. Comitetul de Organizare a stabilit tema careia ar trebui sa i se circumscrie comunicarile propuse pentru sectiunea de genealogie : RECUPERAREA MEMORIEI. De la memoria istorica la memoria familiala. În aceasta tema-cadru, pot fi dezvoltate urmatoarele directii : genealogie si istorie culturala; aromânii; formarea si risipirea domeniilor; ctitoria; izvoare; metodologie; arhivele genealogistilor (de exemplu : fisierele Tanoviceanu, Grecianu, Zotta etc.); cercetari prosopografice. Comunicarile propuse sectiunii de heraldica vor avea în vedere heraldica familiala, institutionala si teritoriala româneasca, din vechime pâna azi, precum si problemele actuale ale acestor directii de cercetare.

Participantii vor fi rugati sa soseasca în cursul zilei de 12 mai, când Secretariatul le va putea asigura transmiterea informatiilor privind desfasurarea Congresului. Sedinta de deschidere, în dimineata zilei de 13 mai, va fi închinata evocarii unor predecesori, la împlinirea unor cifre rotunde de la nasterea sau moartea lor : Ioan Mihalyi de Apsa (1844-1914), Ioan Nadejde (1854-1928), Mihai Racovita-Cehan (1868-1954), Nicolae Docan (1874-1933), Mihai Costachescu (1884-1953), Constantin I. Karadja (1889-1950), Marcel Sturdza-Saucesti (1896-1984), Eugen D. Neculau (1900-1974) si Traian Larionescul (1905-1979). În sedinta de închidere, din dimineata zilei de 16 mai, se vor prezenta doua rapoarte privind stadiul cercetarilor genealogice si heraldice românesti în pragul mileniului III (urmatorul congres urmând sa aiba loc în mai 2001). Autorii celor noua evocari si ai celor doua rapoarte au fost deja desemnati de Comitetul de Organizare.

În cadrul congresului din acest an, va avea loc si inaugurarea oficiala a activitatilor Institutului Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta”. Cu acest prilej, si pentru a omagia înca o data personalitatea si opera eminentului nostru înaintas si patron spiritual, o sectiune speciala, în dupa-amiaza zilei de 13 mai, va reuni câteva comunicari închinate lui Sever Zotta, la împlinirea a 125 de ani de la nasterea sa (aprilie 1874). Autorii acestor comunicari au fost, în mare parte, desemnati, dar eventuale propuneri din partea DVoastre sunt înca binevenite.

Ca si în anii precedenti, fiecarei comunicari îi vor fi afectate câte 30 de minute, pentru lectura si discutii. Participantii vor fi, deci, insistent rugati sa binevoiasca a-si margini expunerea la circa 20 de minute, daca doresc sa beneficieze si de ragazul necesar unor minime discutii. Pentru tipar, comunicarile vor trebui sa nu depaseasca 15 pagini (a câte 2050 de semne).

Comitetul de Organizare asteapta pâna la data de  15  m a r t i e  1 9 9 9  taloanele de înscriere, completate cu datele cerute, împreuna cu un rezumat de 1 - 1,5 pagini  d a c t i l o-g r a f i a t e. Nu se va da curs propunerilor de înscriere fara taloane sau cu rezumatele scrise de mâna. În rastimp de maximum doua saptamâni, Comitetul de Organizare va decide, pe baza acestor rezumate, acceptarea comunicarilor propuse si va anunta pe participantii respectivi, prin circulara a II-a, pentru achitarea taxei de înscriere - stabilita la 50.000 lei - care va trebui sa parvina organizatorilor pâna la 20 aprilie (achitarea ei în preziua congresului va presupune o majorare de 20%). Pentru participantii din afara Iasilor, Institutul Român de Genealogie si Heraldica ”Sever Zotta” va prelua (total sau partial, dupa caz) cheltuielile de cazare si masa (eventual si de transport, în cazuri speciale, recunoscute ca necesitând un asemenea sprijin).
 
 

Toata corespondenta va fi trimisa folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :

Stefan S. Gorovei, Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”,  str. Lascar Catargi nr. 15, RO-6600 IASI
Primiti, Va rog, expresia deosebitelor mele sentimente.
(Stefan S. Gorovei)
Iasi, 20 ianuarie 1999

 

" " " " "" " " " "" " " " "" " " " "" " "
 
 

AL X-LEA CONGRES DE GENEALOGIE SI HERALDICA

(Iasi, 12 - 16 mai 1999)
Numele si prenumele_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresa completa (+ cod postal, telefon, fax, e-mail)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titlul comunicarii propuse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 

sus


Ultimul update din 20 Februarie 20000/cvt