roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Circulara 1/2001

Cel de-al XI-lea Congres de Genealogie si Heraldică va avea loc la Iași, în perioada 20 - 23 septembrie 2001. Institutul Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta" a preluat toate misiunile organizatorice, partea stiintifica urmând a se afla sub egida sa si a Filialei Iasi a Comisiei de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române. Comitetul de Organizare astfel constituit a stabilit tematica acestui Congres.

Ședintele de comunicari se vor desfăsura în sectii paralele. Cinci ședinte vor fi dedicate istoriei unor familii însemnate în istoria țarii, precum Bals, Flondor, Florescu, Golescu, Kostake (Boldur), Racovița, Tăutu (vor fi alese cele pentru care se vor anunta comunicarile necesare, raspunzând, în toate cazurile, urmatoarelor patru teme: 1) Începuturi; controverse; 2) Ctitorii; 3) Steme; 4) Evolutie: ramuri, personaje).

Aceasta organizare lasa loc pentru 48 de comunicari de genealogie si heraldică, ale caror subiecte vor fi propuse de participanți. Pentru sectiunea de genealogie, se recomanda ca propunerile să aibă în vedere urmatoarele directii : genealogie și istorie (culturala, sociala, economica, politica); domenii si ctitorii; izvoare; metodologie; viata, activitatea si arhivele genealogistilor; cercetari prosopografice. Comunicarile propuse sectiunii de heraldica (doua sedințe, cu câte trei sau patru expuneri) vor avea în vedere heraldica familiala, institutionala si teritoriala româneasca, din vechime pâna azi, precum si problemele actuale ale acestor directii de cercetare.

Ședinta de deschidere, în dimineata zilei de 20 septembrie, va fi închinata evocarii unor predecesori, la împlinirea (în 2000 si 2001) a unor cifre rotunde de la nasterea sau moartea lor : Nicolae Iorga (1871-1940), Constantin Moisil (1876-1958), Teodor Balan (1885-1972), Aurelian Sacerdoteanu (1904-1976), Radu Crețeanu (1906-1985), Nicolae Gr. Ștetcu († 1991), Alexandru Perietzianu-Buzau (1911-1995) si Dan Cernovodeanu (1921-1999). Autorii acestor evocari au fost deja desemnați de Comitetul de Organizare.
Ședinta de închidere, în dimineata zilei de 23 septembrie, va fi consacrata familiei Ghica, printr-un numar de comunicari neurmate de discutii. Autorii acestor comunicari au fost, si ei, în mare parte, desemnati, dar eventuale propuneri din partea DVoastre sunt înca binevenite.

Dupa amiaza zilei de sâmbata, 22 septembrie, va fi rezervata întrunirii Adunarii Generale a membrilor Institutului Român de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta", urmata de receptia oferita participantilor.

Ca si în anii precedenti, fiecarei comunicari îi vor fi afectate câte 30 de minute, pentru lectura si discutii. Participantii vor fi, deci, insistent rugati sa binevoiasca a-si margini expunerea la circa 20 de minute, daca doresc sa beneficieze si de ragazul necesar unor minime discutii. Pentru tipar, comunicarile vor trebui sa nu depaseasca 15 pagini (a câte 2050 de semne).

Comitetul de Organizare asteapta pâna la data de 1 martie 2001 taloanele de înscriere, completate cu datele cerute. Un rezumat de 1 - 1,5 pagini d a c t i l o g r a f i a t e trebuie trimis pâna la 1 mai 2001. Dupa aceasta data, în rastimp de maximum patru saptamâni, Comitetul de Organizare va decide, pe baza rezumatelor, acceptarea comunicarilor propuse si va anunta pe participantii respectivi, prin circulara a II-a, pentru achitarea taxei de înscriere. Propunerile comunicate altfel decât prin taloanele de înscriere, cele neînsotite de rezumate sau cu rezumatele scrise de mâna nu vor fi luate în considerare.

Taxa de înscriere va reprezenta echivalentul a opt cotizatii lunare la nivelul stabilit pentru trimestrul III al anului 2001. Membrii Institutului, cu cotizatia achitata la zi, vor beneficia de o reducere de 50 %. Taxa de înscriere va trebui sa parvina organizatorilor pâna la 20 august (achitarea ei în preziua congresului va presupune o majorare de 20 %). Pentru participantii din afara Iasilor, Institutul Român de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta" va prelua (total sau partial, dupa caz, dar cu precadere pentru membrii sai) cheltuielile de cazare si masa (eventual si de transport, în cazuri speciale, recunoscute ca necesitând un asemenea sprijin).
 
 

Toata corespondența va fi trimisă folosindu-se exclusiv urmatoarea adresa :

Ștefan S. Gorovei
Institutul "Sever Zotta”
Oficiul 1, C.P. 32
RO-6600 IAȘI
Iași, 8 noiembrie 2000
Nr. 70
 
 

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
 
 

AL XI-LEA CONGRES DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

(Iași, 20 - 23 septembrie 2001)

Numele și prenumele_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresa completa (+ cod poștal, telefon, fax, e-mail)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titlul comunicării propuse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 


sus


Ultimul update din 24 decembrie 20000/cvt