GHIKA
uniquement en roumain
/
in rumanian only IRGH

al XVI-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 10 - 12 mai 2012


     - Strămoşii noştri - Istoria noastră
   - Programul Congresului (Broşura .pdf)
   - Comunicări Prezentate
   - Rezumatul Comunicărilor
 

Comunicari prezentate

 
(prin Link-ul autorului aveţi acces la rezumatul comunicării)
         
1
Radu ALBU-COMĂNESCU (Cluj-Napoca)
   O genealogie critică a Brâncovenilor în secolul al XVIII-lea  
2
Radu ALBU-COMĂNESCU (Cluj-Napoca)
   Titlurile princiare Basarab-Brâncoveanu în Sfântul Imperiu, Austria și Țara Românească. Succesiunea Bibescu  
3
Ion ANDRIU (Suceava)
   „Străbunicul a fost…”  
4
Mihai-Bogdan ATANASIU (Iași)
   Trei mari dregători din familia Bogdan. Contribuții prosopografice  
5
Mihai-Bogdan ATANASIU (Iași)
   Testamente ale familiei Hudici din secolul al XVIII-lea  
6
Sergiu BACALOV (Chișinău)
   Roșca – un neam de boieri din Țara Moldovei (secolele XVI–XIX)  
7
Adrian BANTAȘ (București)
   Câțiva membri ai familiei Bantaș, pe ambele maluri ale Prutului  
8
Violeta BARBU (București)
   Conți și contese la curțile de la București și Iași în primele decenii ale secolului al XVIII-lea  
9
Elena BEDREAG (Iași)
   Patrimoniu și memorie în două testamente. Iordache Ruset și Nicolae Rosetti-Roznovanu  
10
Ruxanda BELDIMAN (București)
   Un portret mai puțin cunoscut al domniței Aglae Ghyka Rosetti  
11
Pr. Manole BRIHUNEȚ (Chișinău)
   Satul Milești: mărturii genealogice și istoriografice  
12
Adrian BUTNARU (Vaslui)
   Mihail Manoilescu și neamul său. Rădăcini, înrudiri, ascensiune socială  
13
Livia CĂLIAN (Cluj-Napoca)
   Medalia dedicată centenarului alipirii Bucovinei la Imperiul Habsburgic (1875)  
14
Mihai COJOCARIU (Iași)
   Despre câțiva Rosettești din Moldova și rostul lor politic spre 1859  
15
Valentin CONSTANTINOV (Chișinău)
   Izvoare pentru studiile genealogice din Basarabia: inscripțiile funerare. Studii de caz  
16
Marius-Andi DAȘCHIEVICI (Iași)
   Preoți basarabeni din neamul Dașchievici și destinele lor  
17
Marius-Andi DAȘCHIEVICI (Iași)
   Reconstrucția arborilor genealogici prin aplicația de pe site-ul www.myheritage.de  
18
Mihai DÂMBOIANU (Brașov)
   Ioan Bran P. de Lemeny et Kozla și descendenții săi  
19
Nicolae DERGACI (Chișinău)
   Un vlăstar din neamul Rosetti: Alexandra Rosetti  
20
Marius DIACONESCU (București)
   Încuscrirea lui Ștefan cel Mare cu Bartolomeu Drágffy, voievodul Transilvaniei (1489)  
21
Ana-Felicia DIACONU (București)
   Notițe biografice pe marginea jurnalului de călătorie al lui Maniu Lac din Rășinari  
22
Ana-Felicia DIACONU (București)
   Participarea românească la Congresele Internaționale de Genealogie și Heraldică de la Copenhaga (1980) și Helsinki (1984)  
23
Nicolae DRĂGUȘIN (București)
   Clerul inferior din Muntenia în secolul al XIX-lea. Un studiu de caz  
24
Constantin Laurențiu ERBICEANU (București)
   Epopeea Buiucliilor  
25
Aurelia FEDORCEA-CURELARU (Portari, Vaslui)
   Neamul boieresc al Hânceștilor  
26
Gerd FRANCK (Iași)
   Familia Mayrhoffer din Austria Superioară și Bavaria Inferioară. Conexiuni și descendențe  
27
Gerd FRANCK (Iași)
   Renaștere și Baroc în Moldova medievală. Luca Stroici  
28
Maria GEORGESCU (București)
   Generalul Radu R. Rosetti  
29
Ioan GODEANU (București)
   Neamul Prăjeștilor și moșia Stolniceni  
30
Ștefan S. GOROVEI (Iași)
   Cărturarii neamului Rosetti  
31
Aurica ICHIM (Iași)
   Câteva relații genealogice noi realizate de Arthur Baligot de Beyne  
32
Maricica IFRIM (Iași)
   Recensămintele populației – izvoare istorice pentru cercetări genealogice  
33
Sorin IFTIMI (Iași)
   Rosetteștii: ctitori și ctitorii  
34
Sorin IFTIMI (Iași)
   Steme boierești în biserici ieșene  
35
Narcis Dorin ION (Bran)
   Conacele familiei Rosetti din Moldova  
36
Ștefan IONESCU-BERECHET (București)
   Note genealogice referitoare la familia Ionescu-Berechet  
37
Sergiu IOSIPESCU (București)
   Radu Rosetti și destinul boierimii din Moldova  
38
Constantin ITTU (Sibiu)
   De la inima scutului la inima vasalului  
39
Constantin ITTU (Sibiu)
   Heraldică teritorială: între un Ardeal istoric și un Ardeal de eprubetă  
40
János KOCS (Sf. Gheorghe)
   Genealogie cu suport IT  
41
Alexandre de LARYSSA ZDANOWSKI (Canada)
   Familia Pogon-Dascăl în Basarabia în secolul al XIX-lea  
42
Alexandre de LARYSSA ZDANOWSKI (Canada)
   Laryssa – un herb polonez în Basarabia  
43
Gheorghe LAZĂR (București)
   Familia și cariera marelui logofăt Radu din Cocorăști  
44
Lucian-Valeriu LEFTER (Vaslui)
   Avatarurile unei căsătorii (Smaranda Roset – Scarlat Donici) în perspectivă epistolară  
45
Ilie LUCEAC (Cernăuți)
   Un descendent al familiei Țopa și Povestea Bucovinei  
46
Marcel LUTIC (Iași)
   Cine și când a ctitorit biserica Sfinții Atanasie și Chiril din Iași ?  
47
Antoaneta MACOVEI (Iași)
   Mărturii despre neamul meu  
48
Vasile MALANEȚCHI (Chișinău)
   Mărturii despre familia, rudele și înrudirile mitropolitului Gurie Grosu  
49
Lucrețiu MIHAILESCU-BÎRLIBA (Iași), Iulia DUMITRACHE (Iași)
   „Romanizarea” numelor trace în teritoriul rural al Histriei  
50
Mihai MÎRZA (Iași)
   Jicnicerul Ștefan Bosie, ctitorul Mănăstirii Sf. Spiridon din Iași. Biografie și referințe genealogice  
51
Elena MONU (Bârlad)
   Familia Kostaki. Noi date genealogice și biografice  
52
Radu MOȚOC (Galați)
   Descendența familiei Sberea din sudul Basarabiei  
53
Paul Daniel NEDELOIU (Piatra Neamț), Margit DASCHKIEWICZ (Graz)
   Erori, ambiguități și inadvertențe în documente originale din secolele XV–XVII. Implicații genealogice și istorice  
54
Pr. Daniel NIȚĂ-DANIELESCU (Iași)
   Chemare monahală la Rosetteștii moldoveni  
55
Octavian ONEA (Ploiești)
   O familie besarabo-dobrogeană: părinții mei, învățătorii Teodor și Victoria Onea  
56
Cătălina OPASCHI (București)
   Sigilii și steme ale familiei Rosetti  
57
Cătălina OPASCHI (București)
   „Bunica” unui tron efemer. Pulheria Cantacuzino-Pașcanu, prințesă de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
58
Liviu PAPUC (Iași)
   Câteva informații despre boierimea cahuleană la mijlocul secolului al XIX-lea  
59
Irina Roxana PETRE (București)
   Neamul Handoca în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea  
60
Irina Roxana PETRE (București)
   Secretele familiale, patologia darului și alte elemente de psihogenealogie  
61
Andrei PIPPIDI (București)
   Domni, doamne și domnițe  
62
Alexandru-Grigore PISOSCHI (Cluj-Napoca)
   Contribuții la istoria familiei Pisoschi. I. Ramura din Oltenia  
63
Alexandru-Grigore PISOSCHI (Cluj-Napoca)
   Contribuții la istoria familiei Pisoschi. II. Ramura pitarului Ilie Pisoschi  
64
Alexandru PÎNZAR (Suceava)
   O ipoteză: căsătoria lui Roman I cu o domniță polonă  
65
Cristian PLOSCARU (Iași)
   Un cărvunar necunoscut: Dracache Roset  
66
Alexandra-Marcela POPESCU (Iași)
   Viața și activitatea preotului Ghinuță Popescu  
67
Katalin PRAJDA (Budapesta)
   Familia florentină Scolari în Transilvania în prima parte a secolului al XV-lea  
68
Viorel RUS (Bistrița)
   Descendenții din Rebra (Bistrița-Năsăud) ai familiei Ștefan și Iuliana Oproaie  
69
Viorel RUS (Bistrița)
   Modelul genealogic tabelar și informatizarea  
70
Ion T. SION (Tecuci)
   Basarabeanul Vladimir Zaporojcenco  
71
Mihai Dim. STURDZA (București)
   Iordache Roset-Roznovanu și rușii  
72
Maria Magdalena SZÉKELY (Iași)
   Imposibila biografie. Vieți de femei din Moldova de altădată  
73
Attila István SZEKERES (Sf. Gheorghe)
   Revista „Genealógiai Füzetek”  
74
Attila István SZEKERES (Sf. Gheorghe)
   Muzeul colecționar de steme  
75
Silviu TABAC (Chișinău)
   De ce nu expiră valabilitatea unei steme  
76
Silviu TABAC (Chișinău)
   Familia Codreanu și stema ei în Imperiul Rus  
77
Tudor-Radu TIRON (București)
   Cu privire la originile „ungurene” ale pisarului Mihăilă Bora (c. 1546–1558), ascendentul Tironeștilor  
78
Kinga S. TÜDŐS (Sf. Gheorghe), Violeta BARBU (București), Teréz OBORNI (Budapesta)
   Titluri de înnobilare cu blazon obținute de secui în secolele XVI–XVII ca oameni de cultură și litere  
79
Radu Ștefan VERGATTI (București) Cristina-Narcisa VERGATTI (București)
   Apostol D. Culea și Basarabia  
80
Petronel ZAHARIUC (Iași)
   De la sigilografie la prosopografie și genealogie. Pecetea hatmanului Miron Barnovschi  
81
Petronel ZAHARIUC (Iași)
   Câteva date despre istoria unor familii boierești desprinse dintr-o condică de documente (secolele XVI–XIX)  
82
Nelu ZUGRAVU (Iași)
   Pentru o prosopografie creștină a Dunării de Jos (secolele III–VII)  
         
         


Documentele Congresului sunt proprietatea Institutuli Roman de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta".
Adresa Institutului:            INSTITUTUL "SEVER ZOTTA" - Oficiul l - C.P. 32 -  700750 IASI -  ROMANIA
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka - 2010