Primul volum al
Enciclopediei Genealogice a Familiilor Boiereşti
literele A - B (Bogdan)   
670 pagini format A4+ (330*235 mm) - arbore genealogici la zi, blazoane, fotografii, documente istorice şi familiare, comentarii
Coautor & coordonator:    Mihai Dim. STURDZA  
Editor:  Editura SIMETRIA  -  str. Pictor Artur Verona 19 - Sector 1 - Bucarest  -  Comandă prin Fax021 210 40 99


Home | Regulament | Index | News | Blazoane | Arbore | Contact | Surse | Bibliografie | Inscriere | Glosar 
 
Copyright © 2003-2005 Mona & Florian Budu-Ghyka