uniquement en roumain
/
in rumanian only  


al XVII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 12 - 14 mai 2016


Din partea Consiliului Director

al Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”

 

Vineri, 27 martie a.c., a avut loc prima întrunire a Comitetului de Organizare constituit în vederea pregătirii celui de-al XVII-lea Congres Național de Genealogie și Heraldică.

S-au analizat propunerile anterioare, cu privire la data Congresului; toți cei prezenți au fost de acord că organizarea în septembrie 2015 ar fi deosebit de dificilă și au decis ca acest Congres să aibă loc la Iași, în perioada 12–14 mai 2016.

Tematica generală a Congresului va avea în vedere genealogia și heraldica, atât cele istorice, cât și cele personale. În acord cu direcțiile cercetărilor din domeniu pe plan mondial, partea istorică poate să cuprindă o paletă largă de teme și subiecte întemeiate pe investigațiile genealogice și heraldice sau conexate acestora (prosopografie, antroponimie și toponimie; elite, mobilitatea populației; izvoare, ediții, metode moderne; precursori, publicații etc.). Partea definită ca personală va fi consacrată expunerii investigațiilor întreprinse de participanți cu privire la istoria și genealogia familiilor proprii; heraldica personală va include atât pe cea privată, cât și pe cea instituțională și teritorială.

Una dintre ședințele în plen va fi închinată familiei Mavrocordat.

Ca întotdeauna, Comitetul de Organizare așteaptă sugestii și din partea participanților.

Detalii practice

Înscrierea pentru participarea la Congres presupune achitarea la zi a cotizațiilor.

Taxa de înscriere a fost stabilită la 150 RON pentru toți participanții, cu sau fără comunicări; membrii societății beneficiază de o reducere, prin includerea în această sumă a cotizației pentru anul 2016.

Institutul „Sever Zotta” se va strădui să preia cheltuielile de cazare și masă pentru participanții (membri ai societății) cu comunicări. Cei care își pot susține singuri aceste cheltuieli sau o parte a lor (prin cazare la anumite instituții sau prieteni etc.) vor fi rugați să comunice din timp organizatorilor; asemenea situații ar reprezenta un sprijin însemnat în organizarea Congresului, constituind o scădere a sarcinii financiare care revine Institutului. Participanții fără comunicări vor binevoi să accepte acoperirea parțială a respectivelor cheltuieli, iar persoanele însoțitoare – acoperirea integrală.

Toți cei care doresc ca acest Congres să poată avea loc și să se desfășoare în condiții optime sunt rugați să identifice posibilități de suplimentare a bugetului pe care Institutul „Sever Zotta” îl va aloca în limitele posibilităților sale și numai ținând seama de celelalte cheltuieli a căror perspectivă nu poate fi neglijată (reparația clădirii donate pentru sediu și publicațiile). Ușurarea sarcinii financiare se poate realiza prin sponsorizări acordate atât în bani, cât și în servicii.

Membrii societății sunt rugați să nu uite că prezența participanților la Congres, pentru două sau trei zile, impune cheltuieli care depășesc cu mult contribuția financiară a fiecăruia dintre ei, materializată prin cotizațiile anuale și taxa de înscriere. În funcție de cuantumul acestor cheltuieli, participanții cu comunicări vor fi rugați să mai adauge – ca și în cazul Congreselor anterioare – o contribuție la acoperirea cheltuielilor de cazare.

Comitetul de Organizare așteaptă anunțarea intențiilor de participare până la data de 1 iunie a.c. – trimise exclusiv pe adresa d-lui Alexandru Pînzar: alexpinzar@gmail.com –, după care, printr-o circulară specială, se vor cere titlurile pe baza cărora să se poată alcătui programul preliminar al Congresului.

Membrii Institutului „Sever Zotta” sunt rugați să nu uite că au datoria – prevăzută de Statute – de a achita cotizația; pentru anul în curs, ea a rămas la 10 RON pe trimestru (40 RON pentru anul întreg). Se reamintește, de asemenea, de posibilitatea sponsorizării interne, prin direcționarea către societatea noastră a 2 % din impozitul global pe venit.

Adrese de contact:

bogdan23atanasiu@yahoo.com

iftimi.sorin@gmail.com

alexpinzar@gmail.com

Folosirea altor adrese va duce la ignorarea mesajelor.

 

Pe pagina de Facebook a Institutului „Sever Zotta” (www.facebook.com/IRGHSZ) vor fi postate periodic ultimele noutăți și detalii cu privire la organizarea Congresului. Facilitățile de mesagerie ale paginii pot fi folosite, de asemenea, pentru transmiterea către Comitetul de Organizare a întrebărilor și mesajelor celor interesați.


Documentele Congresului sunt proprietatea Institutuli Roman de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta".
Adresa Institutului:            INSTITUTUL "SEVER ZOTTA" - Oficiul l - C.P. 32 -  700750 IASI -  ROMANIA

Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka - 2015